Rijnland neemt meer waterbeheertaken gemeente Leiden over

Gerenoveerde poldergemalen Merenwijk en Kanaalweg in gebruik

Gerenoveerde poldergemalen Merenwijk en Kanaalweg in gebruik

Waterschappen beperken zich steeds meer tot hun kerntaak: veiligheid, droge voeten en voldoende en schoonwater. Het hoogheemraadschap van Rijnland is daarom regelmatig in overleg met partners en gemeenten om bedrijfsmaterieel en kunstwerken die deze taak ondersteunen in beheer en onderhoud over te nemen.

Doelmatigheid

In Leiden neemt Rijnland gefaseerd beheer- en onderhoudstaken van de gemeente over. In 2014 is met de voorbereiding van de overname van de polders Merenwijk, Kanaalweg en Slaaghpolder begonnen. Onderdeel daarvan is de renovatie van de poldergemalen, zodat het hoogheemraadschap efficiënt en doelmatig waterbeheer- en onderhoudstaken kan uitvoeren. Met deze renovatie waarborgt het waterschap de bedrijfszekerheid van de gemalen voor de toekomst

Renovatie poldergemalen

Voorafgaand aan de werkzaamheden organiseerde het hoogheemraadschap in samenwerking met de aannemer informatiebijeenkomsten voor de bewoners. Tijdens deze bijeenkomst werd uitleg gegeven over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de woningen. De renovatie van de poldergemalen Merenwijk en Kanaalweg omvatte onder meer het plaatsen van nieuwe pompen, een krooshekreiniger, een behuizing voor de elektra en aansturing, het aanleg van de beschoeiing en persleiding en het inrichten van het terrein met daaromheen een hekwerk voor de veiligheid. Beide gemalen zijn, na een uitgebreide testperiode, sinds juli in gebruik.

In het najaar van 2015 wordt gestart met de renovatie van het poldergemaal aan de Floris Versterlaan en vervanging van het vakgemaal Roodenburg FC in de Slaaghpolder.