Tijdelijke afsluiting fietsbrug Zijkanaal F te Halfweg voor ruiters

Houten fietsbrug over Zijkanaal F

Houten fietsbrug over Zijkanaal F

Binnenkort wordt de houten fietsbrug over Zijkanaal F te Halfweg afgesloten voor ruiters. Aan weerszijden van de brug worden verbodsborden geplaatst. Dit is een tijdelijke maatregel omdat recent is gebleken dat enkele planken van het brugdek in slechte staat zijn. De afsluiting is van kracht totdat met een noodreparatie het brugdek is hersteld. Voor fietsers en voetgangers is er geen risico aanwezig.

Aanleiding voor de tijdelijke afsluiting voor ruiters is een inspectie naar de technische staat van de fietsbrug die hoogheemraadschap van Rijnland recent heeft laten uitvoeren. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in welk onderhoud aan de brug op korte termijn nodig is. Tijdens de inspectie is gebleken dat enkele planken van het brugdek in slechte staat zijn. De kans is aanwezig dat deze bezwijken onder een zware (punt)last, bijvoorbeeld ten gevolge van betreding door een ruiter met paard of een (zwaar) onderhoudsvoertuig.

Noodreparatie en toekomstplan fietsbrug

Rijnland zal, als eigenaar van de brug, op korte termijn een noodreparatie laten uitvoeren zodat de tijdelijke afsluiting spoedig kan worden opgeheven. Op basis van het inspectierapport wordt een plan opgesteld voor de toekomst van de fietsbrug.

Rijnland is al in gesprek met andere partijen over de toekomst van de fietsbrug. Het eigendom en onderhoud van een degelijk object past niet bij de kerntaken van een waterschap. Daarom wordt bekeken of de brug door een andere partij in eigendom en onderhoud kan worden genomen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de fietsbrug of de verwachte herstelperiode, dan kunt u contact opnemen met Emil Hartman via emil.hartman@rijnland.net of telefoonnummer (071) 306 3027.

Kaart locatie fietsbrug