Vervroegde stap in nieuwe levensfase voor Boezemgemaal Gouda

Derde pomp is maand eerder geplaatst dan gepland

Derde pomp is maand eerder geplaatst dan gepland

Het kraanincident bij Alphen aan den Rijn zorgt voor een verminderde doorstroom van de Oude Rijn. De Oude Rijn vormt een belangrijk punt voor de doorstroming van het gehele Rijnlandse watersysteem. Door deze verminderde doorstroom, ontstond er in het geval van een hevige regenbui op meerdere locaties in het Rijnlandse gebied het risico op wateroverlast.

Om het waterpeil voldoende te kunnen beheren, zijn verschillende maatregelen getroffen. Zo was begin september het winterpeil vervroegd ingesteld. Verder is de renovatie van het boezemgemaal in Gouda versneld. De derde pomp is namelijk nu al geplaatst, een maand eerder dan gepland. 

Volledige capaciteit

Met man en macht is er doorgewerkt om de derde pomp zo snel mogelijk in bedrijf te kunnen nemen. Dit omdat de volledige capaciteit van het gemaal nodig is om bij een fikse bui het water op het juiste peil te houden. Nu is het vertrouwde Rijksmonument met volledige capaciteit van minimaal 40m3/sec. weer volledig in te zetten. 

Met respect voor het verleden, klaar voor de toekomst

Het bijna tachtig jaar oude boezemgemaal in Gouda was toe aan een opwaardering. Dit gemaal is flink gedateerd (1935) waardoor het beheer en onderhoud steeds lastiger werd. Het gemaal is van een dieselgemaal naar een elektrisch aangedreven gemaal gegaan, een logische ontwikkeling in de tijd. Dit boezemgemaal is het enige gemaal in het hele Rijnlandse gebied dat zowel zoet water inlaat als overtollig water afvoert en vormt daardoor een belangrijke schakel in de Rijnlandse waterhuishouding. Daarom maakt Rijnland dit gemaal met respect voor het verleden klaar voor de toekomst. Het gemaal wordt eind 2015 opgeleverd.