Waterkwaliteit kleine speel- en zwemvijver Hoofddorp aangepakt

Rijnland en gemeente volgende week aan de slag

Rijnland en gemeente volgende week aan de slag

Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer starten in de week van 20 april met werkzaamheden in de kleine speelvijver in recreatiegebied Toolenburgerplas in Hoofddorp. Onder meer een verlengde watertoevoerbuis en stroomdammetjes in de vijver moeten zorgen dat de waterkwaliteit verbetert.

Recreatiegebied Toolenburgerplas bestaat uit een grote diepe plas en een kleine ondiepe speel- en zwemvijver. De afgelopen jaren is de waterkwaliteit in de kleine vijver verslechterd. Uit onderzoek blijkt dat dit vooral komt door uitwerpselen van watervogels op het strandje en in het water. Omdat de kleine vijver een officiële zwemwaterlocatie is, dient het water aan een bepaalde zwemwaterkwaliteit te voldoen. Op dit moment voldoet het water daar niet aan.

Maatregelen
Rijnland neemt in goed overleg met de gemeente Haarlemmermeer een aantal maatregelen die de waterkwaliteit in de vijver moeten verbeteren. Zo wordt de watertoevoerbuis verlengd, die schoner water vanuit de grote plas in de kleine vijver pompt. Tevens worden stroomdammetjes in de vijver aangebracht. Deze zorgen voor een betere circulatie van het schonere water uit de grote plas, wat de verversingsgraad van het kleine vijverwater vergroot. Daarnaast worden borden geplaatst om het publiek te verzoeken watervogels niet te voeren. Zij veroorzaken veel uitwerpselen en het voeren van deze dieren draagt hier aan bij. Tevens wordt het publiek via borden geattendeerd op het hondenverbod voor de kleine zwemvijver, dat ook geldt vanaf het wandelpad op het schiereilandje langs de vijver.

Snelle verbetering waterkwaliteit
In de week van 20 april start de aannemer met de werkzaamheden, die in de eerste week van mei afgerond moeten zijn. Rijnland en de gemeente verwachten dat de waterkwaliteit in de waterspeelplaats binnen afzienbare tijd verbetert. Voor de directe omgeving geven de werkzaamheden niet of nauwelijks overlast.

Officiële zwemwaterlocatie
Rijnlands werkgebied telt ruim 40 officiële zwemwaterlocaties. Hier test Rijnland het water in het zwemseizoen (1 mei - 1 oktober) minimaal eens in de twee weken op ziekteverwekkende bacteriën en blauwalgen. De provincie bepaalt op basis van het advies van Rijnland of de zwemwaterkwaliteit aan de gestelde eisen voldoet en geeft een positief of negatief zwemadvies.

Meer informatie over de werkzaamheden in de kleine speel- en zwemvijver in Hoofddorp staat op www.rijnland.net/toolenburgerplas en is bij de gemeente verkrijgbaar.