WaterVisie Gouwepolder Boskoop 9 december 2015

Variantenstudie wateroverlast Boskoop

Variantenstudie wateroverlast Boskoop

Op 9 december jl. organiseerde Rijnland samen met de gemeente Alphen aan den Rijn een voorlichtingsavond in Boskoop. Ruim zeventig bewoners van de Halve Raak, het Rijneveld in Boskoop en andere belanghebbenden en gebruikers van vaarwegen in en rond Boskoop hebben de voorlichtingsavond bijgewoond.

Wateroverlast Boskoop

Naar aanleiding van de wateroverlast afgelopen jaren in Boskoop heeft Rijnland een variantenstudie gemaakt. Hieruit is een breed pakket van maatregelen gekomen.

Een van de maatregelen is het vergroten van de afvoercapaciteit vanuit het noordelijke deel van het peilvak Gouwepolder richting het gemaal Brans, dat het water naar de Gouwe maalt. Daarvoor is het nodig om extra doorgangen onder de wegen Halve Raak en Rijneveld te creëren. De te realiseren waterverbindingen worden als brug uitgevoerd omdat de gemeente Alphen aan den Rijn kansen ziet om de bevaarbaarheid van de Gouwepolder te vergroten. De meerkosten van het opwaarderen van de in eerste instantie beoogde duikers naar bruggen worden door de gemeente betaald.

variantenstudie

Watervisie

Tijdens de voorlichtingsavond kwamen onder andere de volgende punten aan bod:

De “watervisie Gouwepolder Boskoop 2015” (vaarroutes in en rond Boskoop), de optimalisatie van de waterhuishouding in het noordelijke deel van Boskoop (het terugdringen van wateroverlast), het gebruik van bruggen en duikers in de Halve Raak en het Rijneveld en de samenwerking tussen Rijnland met de gemeente Alphen aan den Rijn.

Voorlichtingsavond

Planning

Daarnaast is een globale planning gepresenteerd. Tijdens de voorlichtingsavond werden de bewoners van de Halve Raak en Rijneveld direct in de gelegenheid gesteld om zich in te tekenen voor een afspraak.  Het opstellen van een Programma van Eisen op basis van o.a. keukentafelgesprekken en input vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn en het waterschap staan gepland voor het 1e kwartaal van 2016. Eveneens zullen nog aanvullende onderzoeken plaatsvinden en zal er een start gemaakt worden met een voorlopig ontwerp. Werkzaamheden met betrekking tot aanwezige kabels en leidingen en de verlegging daarvan vergen een belangrijk onderdeel van het traject. Met de gemeenten Alphen aan den Rijn zal een samenwerkingsovereenkomst worden aangegaan voor de realisatie en financiële consequenties. De target is om het 3e en 4e kwartaal 2016 in uitvoering te gaan.