WNF meldt opleving natuur mede door inspanning waterschap

Meer variatie en rijkdom aan waterplanten en –dieren

Meer variatie en rijkdom aan waterplanten en –dieren

Vandaag heeft het Wereld Natuurfonds (WNF) een onderzoek gepresenteerd waaruit blijkt dat de diersoorten in Nederland een voorzichtig herstel laten zien. “Het opvallende natuurherstel is hoopgevend”, aldus het WNF, “maar gering en kwetsbaar”. Zo komt de gemiddelde toename van dieren in Nederland grotendeels voor rekening van de sterke opleving in rivieren en drassige gebieden. Deze positieve ontwikkeling laat zien dat het werk van waterschappen zinvol en belangrijk is.

Martine Leewis, bestuurder hoogheemraadschap van Rijnland, is blij te horen dat er een positieve ontwikkeling te zien is: “Als waterkwaliteitsbeheerder neemt ook Rijnland in het eigen werkgebied verantwoordelijkheid voor een schoon en gezond watersysteem. Dit betekent dat er niet teveel voedings- en vervuilende stoffen in het water mogen zitten en dat waterplanten en –dieren met elkaar in balans zijn. Daarnaast nemen we als waterschap maatregelen om het natuurlijk leven in het water te verbeteren. Zo leggen we natuurvriendelijke oevers aan en nemen we knelpunten in de vismigratieroutes weg. Hierdoor ontstaat meer variatie en rijkdom aan waterplanten en –dieren. En dat is wat onze inwoners willen: schoon water waarin iets te zien is, en waarin je liefst ook zelfs kan zwemmen.” 

Meer informatie: