260.000 Aanslagen waterschapsbelasting dit weekend op de mat

BSGR verstuurt de aanslagen

BSGR verstuurt de aanslagen

Zaterdag 26 maart vallen op ruim 260.000 deurmatten van woningeigenaren en bedrijven de aanslagen waterschapsbelasting. Zij krijgen deze aanslag van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). BSGR verzorgt namens het hoogheemraadschap van Rijnland het heffen en invorderen van de belastingen.

De aanslagen voor woningeigenaren in de gemeente Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond) worden in de laatste week van april verstuurd. Als huurders, huiseigenaren en bedrijven na april nog geen aanslag ontvangen hebben, dan kan het zijn dat zij die later ontvangen. In de Digitale balie van BSGR is de aanslag en eventuele andere correspondentie te bekijken. 

Bezwaar tegen WOZ-waarde

De BSGR bepaalt de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. Inwoners van één van deze gemeenten die het niet eens zijn met de WOZ-waarde, kunnen bij de BSGR een bezwaar indienen. Inwoners die niet in één van de eerder genoemde gemeenten wonen, kunnen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde bij hun gemeente. 

Nieuw in 2016: rekeningnummer en bezoek alleen op afspraak

De BSGR heeft met ingang van 2016 een nieuw bankrekeningnummer (IBAN) in gebruik genomen: NL64INGB0007060565. Langskomen op het kantoor van de BSGR in Leiden? Sinds 2016 werkt de BSGR uitsluitend op afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden via telefoonnummer 071 - 525 6200, dat op werkdagen bereikbaar is van 8.30 uur tot 16.00 uur. 

Waterschapsbelasting voor droge voeten en schoon water

Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. De waterschapsbelasting die opgelegd wordt, is opgedeeld in twee soorten: zuiveringsheffing en watersysteemheffing. 

Met de opbrengst uit de zuiveringsheffing zuivert Rijnland het afvalwater - dit is het water dat door toilet, gootsteen en douche spoelt - van ruim 1,3 miljoen inwoners, bedrijven en industrieën. Met de opbrengst van de watersysteemheffing financiert Rijnland het onderhoud aan duinen, dijken en kades, zodat ons land goed beschermd is tegen te hoog water. Bovendien zorgen de gemalen ervoor dat er precies de juiste hoeveelheid water in het gebied is: huizen en kelders komen ook bij veel regenval niet onder water te staan en als het juist weinig regent zorgen ze ervoor dat de bodem niet verdroogt. Ook zorgt Rijnland voor schoon en gezond water in plassen, grachten en sloten. Dat is essentieel voor de natuur en belangrijk voor de landbouw en voedselproductie. En van belang om lekker te kunnen zwemmen, vissen of varen! 

Voor meer informatie zie: