Aanleg persleiding tussen awzi Heemstede en awzi Schalkwijk gestart

Werkzaamheden duren tot eind april 2017

Werkzaamheden duren tot eind april 2017

Deze week beginnen de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe persleiding tussen awzi Heemstede en awzi Schalkwijk. Uitvoering wordt gedaan door BAM Infra Energie & Water. De aanleg start vanaf awzi Schalkwijk (deelgebied A) en eindigt bij awzi Heemstede (deelgebied F). De werkzaamheden zijn in april 2017 afgerond.

Voorbereiding

De voorbereiding van het project is gestart in 2013, nadat het bestuur van Rijnland had besloten om een aantal kleine zuiveringen te sluiten en het verwerken van afvalwater te concentreren op grote zuiveringen.

Met de gemeente Haarlem, gemeente Heemstede, wijkraden en natuurwerkgroepen zijn er meerdere tracés afgewogen. Uiteindelijk is het tracé onderlangs Schalkwijk als voorkeursvariant naar voren gekomen. Dit tracé levert de minste overlast voor bewoners, maar veroorzaakt wel meer schade aan natuur. De gemeenteraad van Haarlem heeft in mei 2015 met de voorkeursvariant ingestemd, mits verdere uitwerking ook in samenspraak met de klankbordgroep werd verricht.

Oog voor ecologie

In overleg met de klankbordgroep is het exacte tracé bepaald. Uitgangspunt was om zo min mogelijk schade aan de natuur te veroorzaken. Gezamenlijk is gekeken welke delen van het tracé middels open ontgraving kunnen worden uitgevoerd en welke delen door middel van een boring. De aannemer heeft dit in hun plan van aanpak nog verder geoptimaliseerd. Voor de aanleg hoeven geen bomen worden gekapt.

Van Schalkwijk naar Zwanenburg

De persleiding wordt nog niet in gebruik genomen. Vanaf 2021 wordt het afvalwater van Heemstede én Schalkwijk verwerkt op awzi Zwanenburg. Hiervoor moet nog een persleiding worden aangelegd tussen Schalkwijk en awzi Zwanenburg. De voorbereiding van dit tracé start begin 2017.

Voor vragen, calamiteiten en meldingen over het project kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland via telefoonnummer 071 - 306 3535 of via de mail KlantContactTeam@rijnland.net