Aanslagen waterschapsbelasting en gemeente dit weekend op de mat

Waterschapsbelasting voor droge voeten en schoon water

Waterschapsbelasting voor droge voeten en schoon water

Zaterdag 27 februari worden de gecombineerde aanslagen voor de waterschapsbelasting en de gemeentelijke belastingen bezorgd in de plaatsen Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. De inwoners en bedrijven krijgen deze aanslag van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

De BSGR verzorgt namens genoemde gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland het heffen en invorderen van de belastingen. Een klein aantal inwoners van deze gemeenten krijgt de aanslag later. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met het nog niet bekend zijn van de WOZ-waarde.

Nieuw in 2016: rekeningnummer en bezoek alleen op afspraak

De BSGR heeft met ingang van 2016 een nieuw bankrekeningnummer (IBAN) in gebruik genomen: NL64INGB0007060565. Langskomen op het kantoor van de BSGR in Leiden? Sinds 2016 werkt de BSGR uitsluitend op afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden via telefoonnummer 071 - 525 6200, dat op werkdagen bereikbaar is van 8.30 uur tot en met 16.00 uur.

Zaken zelf online regelen

In de Digitale balie van BSGR kunnen dag en nacht zaken geregeld worden, zoals een wijziging van een rekeningnummer of postadres doorgeven,  het aanvragen of intrekken van een automatische incasso, bezwaar maken en het taxatieverslag downloaden. De Digitale balie is een beveiligde omgeving+ zaken kunnen alleen geregeld worden met DigiD.

Waterschapsbelasting voor droge voeten en schoon water

Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. De waterschapsbelasting die opgelegd wordt, is opgedeeld in twee soorten: zuiveringsheffing en watersysteemheffing.

Met de opbrengst uit de zuiveringsheffing zuivert Rijnland het afvalwater - dit is het water dat door toilet, gootsteen en douche spoelt - van ruim 1,3 miljoen inwoners, bedrijven en industrieën. Met de opbrengst van de watersysteemheffing financiert Rijnland het onderhoud aan duinen, dijken en kades, zodat ons land goed beschermd is tegen te hoog water. Bovendien zorgen de gemalen ervoor dat er precies de juiste hoeveelheid water in het gebied is: huizen en kelders komen ook bij veel regenval niet onder water te staan en als het juist weinig regent zorgen ze ervoor dat de bodem niet verdroogt. Ook wordt de waterkwaliteit op orde gehouden.

Voor meer informatie zie: