Aanslagen waterschapsbelasting huurders dit weekend op de mat

Aanslagen waterschapsbelasting worden verstuurd

Aanslagen waterschapsbelasting worden verstuurd

Aankomende week verstuurt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) ruim 130.000 aanslagen waterschapsbelasting aan huurders van woningen binnen het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanslagen liggen zaterdag 30 januari in de brievenbus.

Niet alle huurders krijgen nu al hun aanslag. Inwoners van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude ontvangen de aanslag een maand later; deze aanslagen worden gecombineerd met de gemeentebelastingen.

Inwoners Waddinxveen ontvangen aanslag in februari

Inwoners van de gemeente Waddinxveen ontvangen hun aanslag voor de waterschapsbelasting dit jaar voor het eerst in februari. Doordat de gemeente Waddinxveen zich heeft aangesloten bij de BSGR, worden de aanslagen voor de waterschapsbelasting zoveel mogelijk gecombineerd met de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze aanslagen worden eind februari verstuurd.

Nieuw in 2016: rekeningnummer en bezoek alleen op afspraak

De BSGR heeft met ingang van 2016 een nieuw bankrekeningnummer (IBAN) in gebruik genomen: NL64INGB0007060565. Langskomen op het kantoor van de BSGR in Leiden? Sinds 2016 werkt de BSGR uitsluitend op afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden via telefoonnummer 071 - 525 6200, dat op werkdagen bereikbaar is van 8.30 uur tot en met 16.00 uur.

Waterschapsbelasting voor droge voeten en schoon water

Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. De waterschapsbelasting die opgelegd wordt, is opgedeeld in twee soorten: zuiveringsheffing en watersysteemheffing.

Met de opbrengst uit de zuiveringsheffing zuivert Rijnland het afvalwater - dit is het water dat door toilet, gootsteen en douche spoelt - van ruim 1,3 miljoen inwoners, bedrijven en industrieën. Met de opbrengst van de watersysteemheffing financiert Rijnland het onderhoud aan duinen, dijken en kades, zodat ons land goed beschermd is tegen te hoog water. Bovendien zorgen de gemalen ervoor dat er precies de juiste hoeveelheid water in het gebied is: huizen en kelders komen ook bij veel regenval niet onder water te staan en als het juist weinig regent zorgen ze ervoor dat de bodem niet verdroogt. Ook wordt de waterkwaliteit op orde gehouden.

Voor meer informatie zie: