Afvalwaterverwerking Heemstede wordt toekomstbestendig

Afvalwaterzuivering (AWZI) in Heemstede

Afvalwaterzuivering (AWZI) in Heemstede

De afvalwaterzuivering (AWZI) in Heemstede, van het hoogheemraadschap van Rijnland, wordt over enkele jaren gesloten. Het afvalwater van deze AWZI wordt dan met een (ondergrondse) persleiding getransporteerd naar de AWZI Schalkwijk in Haarlem. Om alle voorbereidingen hiervoor te treffen, start Rijnland binnenkort met veldonderzoeken.

Planning

De komende maanden laten wij langs het tracé een aantal onderzoeken uitvoeren door gespecialiseerde bureaus. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk voor de verdere voorbereidingen.

Het gaat om:

  • Archeologisch onderzoek
  • Hoogtemetingen
  • Geotechnisch onderzoek
  • Milieutechnisch bodemonderzoek

De planning voor de aanbesteding en de uitvoering zijn vanaf de tweede helft van 2016 gepland.

Tracékeuze in goed overleg

Het voorgenomen tracé voor de persleiding gaat onderlangs de wijk Schalkwijk. Dit tracé is vastgesteld in overleg met de gemeente Haarlem en een aantal klankbordgroepen uit de gemeente Haarlem. De persleiding is zo goed als mogelijk ingepast in het gebied, waardoor eventuele schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

Duurzame afvalwaterverwerking

Omdat de zuiveringsinstallatie in Heemstede op korte termijn toe is aan een grondige renovatie, is er gekeken wat voor de lange termijn een goede oplossing zou zijn voor het zuiveren van afvalwater in de regio: vasthouden aan een aantal kleinere zuiveringsinstallaties of centraliseren en de zuivering concentreren in een beperkt aantal grotere installaties. Uit een studie bleek de laatste variant het meest aantrekkelijk: de zuivering concentreren op de installatie in Zwanenburg en de kleinere installaties opheffen. Eerst is Heemstede aan de beurt en in een later stadium Schalkwijk. Dat proces zal een aantal jaren in beslag nemen. De eerste stap is om een ondergrondse rioolpersleiding aan te leggen van Heemstede naar Schalkwijk.

Contact

Wilt u meer weten over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met het Klant Contact Team, via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via klantcontactteam@rijnland.net .