Archeologisch onderzoek vanwege herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder

Archeologisch onderzoek in de Nieuwe Driemanspolder

Archeologisch onderzoek in de Nieuwe Driemanspolder

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft onlangs archeologisch onderzoek in de Nieuwe Driemanspolder verricht. Het vaststellen of uitsluiten van de aanwezigheid van archeologische bijzonderheden is onderdeel van de voorbereidingen op de herontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder.

Tijdens de eerste fase van het veldonderzoek, dat voornamelijk bestond uit grondboringen, zijn een vuursteen en een potscherf aangetroffen. Dit was reden voor nader onderzoek naar de vraag of hier in het verleden menselijke activiteiten hebben plaats gevonden. Naast aanvullende boringen is een proefsleuf gegraven (zie foto’s) waarbij de grond laag voor laag is onderzocht. Vooralsnog heeft dit onderzoek geen sporen van menselijke activiteiten opgeleverd, maar mocht dat het geval zijn dan houdt Rijnland hiermee rekening bij de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder.

De archeologische werkzaamheden hebben plaatsgevonden tussen 14 en 18 december.

archeologisch onderzoek

Rijnland verantwoordelijk voor herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder

De Nieuwe Driemanspolder is nu een agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Leidschenveen en Leidschendam. Het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Den Haag en de provincie Zuid-Holland werken aan de herinrichting van deze polder.
Eind 2016 gaat de eerste schop de grond in. Vanaf 2020 kunnen mensen hier rustig wandelen, fietsen, paardrijden of varen in een afwisselend landschap van water en groen.