Beheer en onderhoud brug Ruigelaan overgedragen aan gemeente Wassenaar

Wethouder Bert Doorn en hoogheemraad Hans Pluckel

Wethouder Bert Doorn en hoogheemraad Hans Pluckel

In Wassenaar ligt in de Ruijgelaanse- en Zonneveldsepolder een brug die tot heden in beheer is geweest van het hoogheemraadschap van Rijnland. Deze brug in de Ruigelaan dient echter geen waterstaatskundig belang en past om die reden dan ook niet bij de taken van het waterschap namelijk ‘droge voeten en schoon water’.

De gemeente Wassenaar heeft belang bij het in stand houden van deze brug, aangezien het enkele percelen aan de Ruigelaan ontsluit. Bovendien is de Ruigelaan ook opgenomen in de Wegenlegger. Met deze overname neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid voor de brug in de Ruigelaan als onderdeel van het gemeentelijk wegennetwerk.

Wethouder Bert Doorn van de gemeente Wassenaar en hoogheemraad Hans Pluckel van het hoogheemraadschap van Rijnland kwamen op 3 februari bijeen om de overdracht officieel te maken. 

Renovatie van de brug

Het hoogheemraadschap van Rijnland laat de brug, volgens afspraak, eerst renoveren. Hierbij worden goede afspraken gemaakt met omwonenden over de bereikbaarheid van hun percelen. Door de renovatie is, op toekomstig klein onderhoud na, de brug de komende jaren vrij van onderhoudswerkzaamheden. Het beheer en behoud van het primaire water onder de brug blijft in handen van het waterschap.