Belastingbetaler meer betrokken bij waterschapsbesluiten

Proef Rijnlandse commissievergaderingen op locatie

Proef Rijnlandse commissievergaderingen op locatie

Inwoners en bedrijven kunnen vroeg in het besluitvormingsproces informatie krijgen of inspreken als het om wateronderwerpen gaat die hun (op termijn) ‘raken’. Daarom start er een proef met commissievergaderingen op locatie. Deze bijeenkomsten bieden de mogelijkheid tot kennismaken met de bestuurders, informatie vergaren en, in een aantal gevallen, inspreken. Commissievergaderingen zijn openbaar maar worden nu bij wijze van proef tot aan de zomer op locatie georganiseerd.

Een commissievergadering is een openbare bijeenkomst van een deel van het algemeen bestuur waar specifieke onderwerpen aan de orde komen, voorbereidend op besluitvorming in de eerstvolgende algemene bestuursvergadering (waterschappen spreken over Verenigde Vergadering, kortweg VV). In dit geval de VV op 27 januari 2016.

Woensdagavond op locatie

Tot aan de zomer zijn twee commissievergaderingen op locatie. Rond de zomer wordt deze nieuwe manier van vergaderen geëvalueerd.

Waterveiligheid aan bod op 13 januari

De eerste vergadering nieuwe stijl is die van de commissie Veiligheid en Gezond Water. Deze is op woensdag 13 januari, van 19:00 tot 22:00 uur in De Zoete Inval, Haarlemmerstraatweg 183 in Haarlemmerliede. Rijnland heet iedereen die geïnteresseerd is in waterveiligheid hierbij van harte welkom.

Op de agenda staat onder meer een conceptadvies aan de commissie over het beschermen van het gebied Centraal Holland tegen een overstroming vanuit de rivieren en de zee. Centraal Holland is een groot gedeelte van de Randstad, grofweg het gebied tussen Rotterdam – Utrecht – Amsterdam - IJmuiden. Een aantal dijken in Rijnlands gebied draagt bij aan de bescherming van Centraal Holland. Dat blijft zo, al verandert de functie. Zo verandert bijvoorbeeld de juridische status van de Spaarndammerdijk. Richard Jorissen, directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, houdt een presentatie over hoogwaterbescherming in Nederland.