Bijeenkomst over individueel peilbeheer bij Rijnland

Peilbeheer in Rijnlands gebied

Peilbeheer in Rijnlands gebied

Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor het peilbeheer in Rijnlands gebied. Waterpeilen zijn vastgelegd in peilbesluiten. Rijnland wil eigenaren en ondernemers de kans geven een lager peil (onderbemaling) of een hoger peil (hoogwatervoorziening) te hanteren als dit nodig is. Rijnland organiseert een interactieve bijeenkomst over ‘eigen peilbeheer’ t.b.v. bollenteelt en tuinbouw in de bollenstreek. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De bijeenkomst richt zich niet op hoogwatervoorzieningen ten behoeve van bebouwing.

Rijnland wil met een open blik inventariseren hoe er tegen de huidige regels en afspraken voor eigen peilbeheer aan gekeken wordt. Wat zijn de ervaringen van belanghebbenden hiermee? Waar loopt u als ondernemer tegenaan? Zijn er tips voor verbetering van het beleid voor ‘eigen peilbeheer’? Waar liggen eventuele kansen? Deze inbreng gebruikt Rijnland om te kijken of er aanleiding is om de regels over onderbemalingen of hoogwatervoorzieningen aan te passen. Waar er ruimte is kan er gekeken worden of het mogelijk is om het beleid zo aan te passen dat het, voor u als eigenaar, ook in de toekomst mogelijk blijft uw grond optimaal te gebruiken.

Locatie bijeenkomst en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 13 september van 20.00 tot 22.00 uur en wordt begeleid door een onafhankelijk voorzitter. Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk. Als u wilt deelnemen aan deze bijeenkomst, wilt u zich dan vooraf aanmelden via maartje.swinkels@rijnland.net o.v.v. uw naam en telefoonnummer? Aanmelden kan tot en met 11 september a.s.

Voor de sector Natuur en voor de Agrarische sector worden aparte bijeenkomsten georganiseerd. Als u informatie wilt over één van deze andere bijeenkomsten of als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen via het hiervoor genoemde e-mailadres.