Buitenlandse scholieren op bezoek bij Rijnland

Uitleg over Boezemgemaal Katwijk

Uitleg over Boezemgemaal Katwijk

Het GEO-WATER project wil jongeren in een vroeg stadium kennis laten nemen van watervraagstukken. Watervraagstukken die nu en in de toekomst spelen. Water als vriend of vijand.

Geo waterDe waterschappen zorgen voor opdrachten in de vorm van ‘real life assignments’.

Zo’n driehonderd leerlingen van scholen uit Tsjechië, Duitsland, Polen en Nederland  richten zelf adviesbureaus op en werken vanaf januari 2016 in een internationale setting aan duurzame oplossingen voor actuele watervraagstukken.

Waterkwaliteit, waterveiligheid en waterkwantiteit zijn hoofdthema’s die in al deze landen in een eigen regionale en lokale context spelen.

Leerlingen van de deelnemende scholen (Visser ’t Hooft uit Leiden en het Marne College uit Bolsward) werken vervolgens de opdrachten in een internationale setting uit. Die is praktijkgericht via o.a. eigen onderzoek en veldwerk, zodat jongeren de tools krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot kritische onderzoekers, die zich niet alleen richten op regionale en nationale vraagstukken maar ook op de internationale dimensie er van.

Voor de Tsjechische partners is het watervraagstuk actueel omdat door o.a. de overstromingen van de Elbe in 2002 en 2013 nieuwe beheerstrategieën voor het stroomgebied van deze rivier moeten worden ontwikkeld. Extreme regenval is voor de Duitse partners een risico. De Wupper en Ruhr (onderdeel van het stroomgebied van de Rijn) staan daardoor aan meerdere waterrisico’s bloot. De behoefte om het GEO-WATER project in samenhang te ontwikkelen wordt extra onderstreept door de invoering van het Nationaal Waterplan 2016-2021. Het NWP bevat de hoofdlijnen van het waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van het ruimtelijke beleid.

Voor het Visser ’t Hooft is het Hoogheemraadschap van Rijnland de juiste opdrachtgever.

Op 8 juni hebben een tiental studenten en een vijftal docenten (Tsjechisch en Nederlands) een bezoek gebracht aan het Boezemgemaal Katwijk. Tijdens dat bezoek is een presentatie gegeven door Piet Kuijt, (oud)Rijnlander; een presentatie die simultaan in het Tsjechisch is vertaald door medewerkers van Rijnland.  Na een korte rondleiding op het gemaal hebben de aanwezigen een boottocht op Oegstgeesterkanaal mee kunnen maken, waarbij door Robin Holierhoek uitleg is ge geven over het beheer van peilen binnen de watersystemen.

 Boottocht op oegstgeesterkanaal

Op vrijdag 10 juni is door de studenten zelf een presentatie gehouden over hun bevindingen en de uitwerking van hun opdracht, namelijk wat precies de oorzaak is van het afnemen van de palingstand en de verminderde intrek van glasaal.

 Buitenlandse scholieren

 Het GEO-WATER project loopt van augustus 2015 tot juli 2018 en de resultaten hiervan worden in juni 2018 gepresenteerd tijdens het Internationale Jeugd Water Congres in Leeuwarden, de Capital of Watertechnology en in dat jaar ook Culturele Hoofdstad van Europa.