College & Jong Rijnland on Tour bij Heineken

Rijnland on tour

Rijnland on tour

Dinsdag 15 maart is het dagelijks bestuur van Rijnland samen met Jong Rijnland op bezoek geweest bij Heineken in Zoeterwoude. Dit bezoek was in het kader van Rijnland on Tour. De middag stond in het teken van de Groene Cirkels, een initiatief waarin Rijnland samenwerkt met onder andere Heineken, de Provincie Zuid-Holland en Alterra Wageningen. Naast dat de deelnemers kennis op konden doen over de Groene Cirkels, was het ook een uitgelezen kans om het dagelijks bestuur en de leden van Jong Rijnland met elkaar in contact te brengen.

Groene Cirkels voor duurzame economie én aangename leefomgeving

Na een korte introductie door Rijnlander Paul Versteeg kreeg het gezelschap per dubbeldekker bus een rondleiding over het terrein van Heineken. Vervolgens werd de rondleiding te voet voortgezet in het Brouwhuis. Langs de kookketels, bottellijn en verpakkingsafdeling werd de groep naar de presentatieruimte geleid.

Jan Kempers van Heineken Nederland startte met een presentatie over de Groene Cirkels. Met de Groene Cirkels wil Heineken zorgen voor:

  • Een klimaatneutrale Heineken brouwerij
  • een duurzame economie
  • én een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude.

Dit doen zij door de natuur als uitgangspunt te nemen en programma’s (cirkels) te realiseren rond de onderwerpen energie, grondstoffen, mobiliteit, leefomgeving en water. Uiteraard vormt het thema Water het aanknopingspunt voor Rijnland.

 Tweet Jeroen Haan

In de presentatie van Rijnlander Timo van Tilburg stond de gezamenlijke droom van de Groene Cirkel Water centraal waarin duurzaam waterbeheer en gebruik de rode draad vormen. Deze droom vormt het vertrekpunt voor de verdere invulling en uitvoering van de Groene Cirkel Water. Door als overheidsorganisatie met de commerciële sector goed samen te werken en gedreven aan de slag te gaan met slimme, duurzame oplossingen, kunnen we zorgen voor een betere leefomgeving. Voor meer informatie over de Groene Cirkels kun je kijken op www.groenecirkels.nl.

Na de presentaties was het tijd voor een kleine, informele borrel waarbij nog even doorgepraat kon worden over wat er in samenwerking met het bedrijfsleven allemaal mogelijk is. Dit uiteraard onder het genot van een heerlijk, helder biertje.

Jong Rijnland

Sinds 2012 vormt Jong Rijnland een netwerkorganisatie voor de young professionals van Rijnland. Ze organiseren activiteiten en borrels voor alle jongeren binnen Rijnland tot en met 35 jaar met als doel het professionele netwerk van de Rijnlanders te vergroten en inhoudelijke verdieping te bieden. Dit doen zij samen met andere Rijnlanders en de andere young professionals bij waterschappen, gemeenten, adviesbureaus en de rijksoverheid.

Rijnland on Tour

Samenwerken aan water staat hoog in het vaandel bij Rijnland. Om een compleet beeld te krijgen van de zaken die in het gebied spelen en de uitdagingen die daarbij komen kijken, gaat het dagelijks bestuur van Rijnland samen met de inhoudelijk betrokken collega’s de komende maanden het gebied in voor verschillende werkbezoeken. Tijdens deze bezoeken kan het college kennismaken met de betrokken partijen en inspiratie opdoen om in de toekomst nog beter samen te kunnen werken. Door goed samen te werken met onze partners, worden alle belangen gehoord en met elkaar afgewogen om te komen tot gedragen oplossingen.