Deadline subsidie voor verbetering Noord-Hollands water verlengd

Landbouwers, grondeigenaren, landbouw-, natuur- en landschapsorganisaties in Noord-Holland kunnen subsidie aanvragen voor projecten die tot doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren. De deadline voor deze aanvraag is verlengd van 30 november 2016 naar 21 december 2016.

Het gaat hierbij om de provinciale subsidieregeling voor niet-productieve investeringen water. Hieronder kunnen landbouwers, grondeigenaren, landbouw-, natuur- en landschapsorganisaties projecten financieren in Noord-Holland die bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit in agrarisch gebied. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de aanleg van natuurvriendelijke oevers, natuurlijke waterzuivering, vismigratie, of het plaatsen c.q. verwijderen van stuwen.

Meer informatie over de aanvraagprocedure is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland