Eigenaren maken zelf het peilbesluit – we zijn het eens!

Bewoners en medewerkers van Rijnland bij de intentieverklaring

Bewoners en medewerkers van Rijnland bij de intentieverklaring

Dinsdagavond 15 november hebben 15 eigenaren en het hoogheemraadschap van Rijnland een intentieverklaring ondertekend, waarmee zij bevestigden dat het plan voor ‘De Wijk’ een plan is dat alle belangen dient. Dit plan is gezamenlijk opgesteld, waarbij Rijnland het participatieproces faciliteerde.

Bijna op de kop af een jaar geleden zaten ongeveer 15 belanghebbenden uit gebied ‘de Wijk' (polder Reeuwijk West) met Rijnland om tafel om zelf een nieuw peilbesluit voor het gebied op te stellen. Wie kent immers de polder en de belangen die daar spelen beter dan bewoners en gebruikers uit het gebied? Tijdens deze eerste bijeenkomst zijn ieders belangen geïnventariseerd en werd een eerste oplossingsrichting geschetst. De deelnemers hebben tijdens de eerste twee sessies in totaal drie oplossingen aangedragen. Rijnland heeft deze oplossingen vervolgens onderzocht op technische haalbaarheid en uitvoeringskosten. Daarnaast is beschreven of de oplossingen de verschillende belangen dienen.

Tijdens de derde sessie zijn de uitgewerkte oplossingen besproken. Hoogheemraad Sjaak Langeslag zijn oproep was duidelijk; de uitvoering van het scenario dat de belangen het beste dient moeten we met zijn allen willen realiseren met realistische kosten. Tijdens diverse keukentafelgesprekken met de eigenaren zijn ook op het gebied van kostenbesparing enkele ideeën aangedragen.

het tekenen van de intentieverklaring

Tenslotte was er nog een akkoord van de provincie Zuid-Holland nodig met betrekking tot de gewenste peilverlaging in relatie tot de weidevogels. Alle stukjes van de oplossingspuzzel kwamen bij elkaar in een plan dat dinsdagavond 15 november is besproken met de eigenaren. Aan het eind van de avond was de conclusie dat het plan alle belangen dient en er gezamenlijk voor gezorgd gaat worden dat het plan wordt uitgevoerd. Om dit te bevestigen hebben alle aanwezigen een symbolische intentieverklaring ondertekend.

Intentieverklaring