Hoogheemraadschap van Rijnland: geen vrijwillig dijkleger

Dijkinspectie door medewerker van Rijnland

Dijkinspectie door medewerker van Rijnland

De laatste tijd is er in verschillende media veel aandacht geweest voor het vrijwillige dijkleger. Naar aanleiding hiervan ontvangt Rijnland diverse aanmeldingen voor dit leger. Rijnland heeft dit anders georganiseerd dan sommige andere waterschappen. Wij maken geen gebruik van een vrijwillig dijkleger.

Het inspecteren van de dijken maakt onderdeel uit van de dagelijkse werkzaamheden van onze buitendienstmedewerkers. Ook ten tijde van wateroverlast of ernstige droogte worden de inspecties georganiseerd door ons eigen personeel.

Wij zijn blij met uw betrokkenheid. Aanmelden voor een vrijwillig dijkleger bij Rijnland is echter niet mogelijk.