Hoogheemraadschap van Rijnland ontvangt subsidie voor aanleg zonneweide

12 december 2016 - Voor de aanleg van een zonneweide op een braakliggend terrein van 2 hectare van afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Katwijk, heeft Rijnland een subsidie ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

Zonneweide

Op de 2 hectare kunnen circa 5.000 zonnepanelen worden geplaatst. De hoeveelheid geproduceerde energie kan door de afvalwaterzuivering naar verwachting volledig worden gebruikt. Door de opgewekte energie kan er jaarlijks bespaard worden op de exploitatierekening van AWZI Katwijk. De subsidie zal na ingebruikstelling van de zonneweide jaarlijks gedurende een periode van 15 jaar worden uitgekeerd.

Energie Efficiency Plan

De aanleg van de zonneweide is één van de maatregelen in het Energie Efficiency Plan 2017-2020 van het waterschap. In dit plan zijn maatregelen opgenomen die de Energie Efficiëncy met minimaal 2% per jaar verbetert. Met dit plan streeft het waterschap naar de volgende energiedoelstellingen:

  • 30% energie efficiency in 2021 t.o.v. 2005;
  • 30% energie opwekking in 2021;
  • In 2021 een reductie van 30% CO2 uitstoot t.o.v. 1990.

Met de verleende subsidie kan nu voortvarend begonnen worden met de voorbereiding van de aanleg van de zonneweide.