Hoogheemraadschap van Rijnland start onderzoek naar overlast door waterplanten

Onderzoek naar overlast waterplanten

Onderzoek naar overlast waterplanten

Het hoogheemraadschap van Rijnland doet onderzoek naar overlast door waterplanten. Aanleiding is het feit dat watersporters in het najaar van 2015 aangaven toenemende hinder te ervaren van plantengroei op de Kagerplassen. Met het onderzoek wil Rijnland inzichtelijk maken waar problemen worden ervaren, waar die in de toekomst zouden kunnen ontstaan, wat potentiële oplossingen zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is. Dit onderzoek geldt niet alleen voor de Kagerplassen, maar in alle wateren in het beheergebied van Rijnland.

Rijnland start onderzoek naar overlast waterplantenOnderzoek naar waterplantenoverlast

Het onderzoek dat Rijnland doet, moet beleid voor de komende jaren opleveren. Daarmee moet  zowel overlast voor recreatie, visserij en scheepvaart voorkomen worden, als het ecologisch evenwicht in het water behouden blijven. Rijnland is één van de  waterbeheerders in het werkgebied met een uitbundiger plantengroei; ook andere overheden hebben hiermee te maken. In het onderzoek neemt Rijnland dan ook de belangen van verschillende partijen mee en gaat samen met hen op zoek naar een structurele aanpak van plantenoverlast in de toekomst.

De eerste resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting in mei bekend. Het eindrapport is in het najaar 2016 gereed. Aan de hand hiervan wordt beleid geformuleerd, dat vanaf de zomer van 2017 wordt uitgevoerd. 

Waterplanten en waterkwaliteit

De kwaliteit van de Nederlandse wateren is de afgelopen jaren verbeterd. Daardoor wordt het water helderder en komen steeds vaker ondergedoken waterplanten tot ontwikkeling. De eerste meldingen van overlast door plantengroei kwamen vorig jaar binnen.. Zo is gemeld dat plantenresten in roeren en schroeven van boten bleven hangen en in koelsystemen terechtkwamen.

Waterplanten leveren een belangrijke bijdrage aan een goede waterkwaliteit en ecologie. Ze gaan algengroei tegen en hebben een positief effect op de visstand. Voor waterdieren zoals vissen en amfibieën vormen ze een belangrijke plek om te paaien, op te groeien, schuilen en voedsel te zoeken. Daarnaast zorgt een weelderige plantengroei veelal voor een mooi waterlandschap.