Inloopbijeenkomsten polders in en om Zoeterwoude

Inloopavonden Zoeterwoude

Inloopavonden Zoeterwoude

Op maandag 12 en dinsdag 13 september 2016 organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland twee inloopbijeenkomsten in Zoeterwoude. Voor een groot aantal polders in en rondom Zoeterwoude, Stompwijk en Zoetermeer zijn de peilbesluiten gedateerd en passen ze niet altijd (meer) bij het betreffende landgebruik. De komende jaren werkt Rijnland aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem.

Informatie van bewoners, landgebruikers en andere belanghebbenden is essentieel voor Rijnland om een goed beeld te vormen van de situatie. Voor beide inloopbijeenkomsten zijn (land)eigenaren uitgenodigd. Mocht u de uitnodiging niet hebben ontvangen dan bent u alsnog van harte welkom.

Programma

Op maandag 12 september staat de waterbeheersing binnen de Grote Westeinde Polder en de Zwet- en Grote Blankaartpolder (ten westen van Zoeterwoude) centraal. Op dinsdag 13 september komt het watersysteem in de Grote Polder en de Westbroekpolder (ten oosten van Zoeterwoude) aan bod. Tussen 19.00-21.30 uur kunt u binnenlopen bij Zalencentrum De Meester, Zuidbuurtseweg 57/58 in Zoeterwoude. Er is geen plenaire presentatie. Medewerkers van Rijnland gaan graag met u in gesprek om bestaande knelpunten in het watersysteem te inventariseren. Aanmelden is niet nodig.