Inloopavond Verbetering IJsseldijk Gouda

Impressie IJsseldijk Gouda

Impressie IJsseldijk Gouda

De IJsseldijk in Gouda voldoet niet aan de landelijke veiligheidseisen. Daarom wordt de dijk op drie plaatsen versterkt: Sluiseiland, Weidebloemkwartier en Goejanverwelledijk.

In 2015 werden tijdens bewonersavonden de ontwerpen voor de dijkverbetering gepresenteerd. Op basis van deze ontwerpen is onder andere een ontwerp projectplan Verbetering IJsseldijk Gouda geschreven. Dit plan ligt, gezamenlijk met een MER (Milieu Effect Rapportage) en de omgevingsvergunning, ter inzage van 11 februari tot en met 23 maart 2016.

U bent van harte welkom op de inloopavond. Hier kunt u alle stukken inzien en vragen stellen. U kunt besluiten uw zienswijze  op het projectplan in te dienen. Uw reactie nemen we mee bij ons definitieve besluit.

De inloopavond

Wanneer:  maandag 29 februari tussen 19.00 uur en 21.00 uur
Waar: Music Art Centre Gouda Studio’s
Adres: Oosthaven 12 in Gouda
    
Bent u niet in de gelegenheid naar de inloopavond te komen, maar wilt u wel op de hoogte blijven? Op www.rijnland.net/ijsseldijkgouda vindt u alle informatie en de stukken die ter inzage liggen. Vragen kunt u stellen via e-mail: ijsseldijkgouda@rijnland.net.