Inspectie van de regionale waterkeringen in Rijnlands gebied

Inspectie van de regionale kaden

Inspectie van de regionale kaden

Rijnland is gestart met de jaarlijkse inspectie van de regionale waterkeringen. Dit houdt in dat de inspecteurs kijken of de waterkeringen in goede staat zijn.

Er wordt gekeken of de kering voldoende hoogte heeft, of er natte plekken te zien zijn of dat er andere zaken zijn die de goede werking van de kering kunnen beïnvloeden. Deze gegevens worden verwerkt in het reguliere onderhoudsprogramma van de waterkeringen. Een deel van de inspectiegegevens gaan naar de Rijnlandse handhavers. Zij gebruiken deze informatie om eigenaren van een kering te wijzen op hun eigen onderhoudsverplichting of om ongewenste situaties op de waterkeringen te verhelpen. De inspectie duurt tot 1 april 2016. Tot deze datum kunt u onze inspecteurs op alle percelen met een kering tegenkomen. De inspecteurs kunnen zich op verzoek legitimeren. Voor meer informatie over deze inspectie kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap van Rijnland, tel 071-3063063