Kustwerk Katwijk wint prijs Beste Gebouw 2016

Kustwerk Katwijk beste gebouw 2016

Kustwerk Katwijk beste gebouw 2016

De parkeergarage in Katwijk aan Zee, die verstopt zit in een nieuw gecreëerd duinlandschap, is door zowel de vakjury als door het publiek als winnaar aangewezen.

Volgens de jury is de parkeergarage grensverleggend omdat het niet alleen een excellent bouwwerk is, maar ook laat zien hoe Nederland in de toekomst moet omgaan met de inrichting van onze kust en het bouwen met de natuur. Het gebouw ziet er van buiten grotendeels uit als een duin, dankzij het kunstmatige duinlandschap op het dak. Het bouwwerk is ontstaan uit een samenwerking van het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk, het hoogheemraadschap van Rijnland en het architectenbureau Royal HaskoningDHV Architecture.

De waterkering bij Katwijk voldeed niet aan de normen. Daarom is besloten de waterkering te versterken. Dat was niet alleen van belang voor Katwijk, maar ook voor grote delen van de rest van de Randstad. Bij een superzware storm, gecombineerd met een zeer hoge waterstand, kon het gebied buiten de waterkering overstromen en in de buurt van de Boulevard zelfs afslaan. Daarom is een Dijk-in-Duin langs de Boulevard van Katwijk aangelegd om het achterland te beschermen en het centrum van Katwijk ‘binnendijks’ te krijgen. Tussen de Dijk-in-duin en de Boulevard is een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Tegelijkertijd is het duingebied verbreed en opnieuw ingericht. Een unieke en innovatieve combinatie binnen één project. In 2015 is de parkeergarage en de Dijk-in-Duin opgeleverd.

Kustwerk Katwijk beste gebouw

Meer informatie: