Lakenplein wordt klimaat- en toekomstbestendig Lakenpark

Geslaagde samenwerking

Geslaagde samenwerking

Op de Dag van de Duurzaamheid - 10 oktober - ondertekenden Martine Leewis namens hoogheemraadschap van Rijnland en Paul Dirkse, wethouder duurzaamheid van Leiden, het rapport ‘Lakenplein wordt Lakenpark’. In dit rapport staat hoe het Lakenplein de komende jaren klimaat- en toekomstbestendig wordt gemaakt.

Geslaagde samenwerking

Leewis en Dirkse spraken in een vol Scheltemacomplex van een geslaagde samenwerking tussen waterschap en gemeente en veel andere partijen zoals woningbouwcorporatie Portaal, Dunea en diverse bewonersverenigingen. ‘Rijnland wil graag meedenken en meewerken met bewoners en organisaties in Leiden om de stad zo goed mogelijk voor te bereiden op wateroverlast, watertekort en hitte’ lichtte Leewis toe. ‘Om die reden werkt het hoogheemraadschap graag mee aan de studie naar een klimaatbestendig Lakenplein. Het is een inspirerend proces geweest, juist omdat alle betrokkenen van de partij waren. Gemeente, woningbouwbedrijf, drinkwaterbedrijf, bewonersverenigingen en wijzelf.’

Klimaatbestendige stad

Het Lakenplein wordt de komende jaren geheel gerenoveerd en zou uiteindelijk een soort “Lakenpark” moeten worden. Veel groen, wateropvang en hergebruik van water en allerlei andere duurzame maatregelen, zoals een heel laag energiegebruik en energieopwekking in de woningen. “Het Lakenplein sluit aan bij de ambities uit onze Duurzaamheidsagenda voor een klimaatbestendige stad en is een van de innovatieve oplossing die ervoor zorgen dat er in 2030 geen wateroverlast meer is in de bebouwde omgeving”, aldus wethouder Paul Dirkse.

Goed voorbeeld doet volgen

‘Lakenplein wordt Lakenpark’ biedt niet alleen een basis om de inrichting van dit gebied klimaatbestendig te maken. Ook toekomstige renovaties en herinrichtingsprojecten kunnen gebruik maken van de talloze voorbeelden en ervaringen van de samenwerking. Rijnland zal het Lakenplein als voorbeeld gebruiken in de samenwerking met andere gemeenten om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering.

Op de foto van links naar rechts:
- Marcel Belt, programmamanager duurzaamheid van de gemeente Leiden
- Paul Dirkse, wethouder duurzaamheid van de gemeente Leiden
- Anneke van Veen, ambassadeur van gemeenten voor duurzame ontwikkeling
- Martine Leewis, hoogheemraad van hoogheemraadschap van Rijnland
- Frank Zaalberg, hoogheemraadschap van Rijnland