Medicijnresten? Niet in het riool!

Geen medicijnresten in het riool

Geen medicijnresten in het riool

Medicijnen horen niet thuis in het milieu. Uit onderzoek wordt steeds duidelijker dat zelfs kleine hoeveelheden medicijnen nadelig kunnen zijn voor het waterleven. Daarnaast zijn afvalwaterzuiveringsinstallaties niet ontworpen om deze medicijnen te verwijderen uit het afvalwater.

Via urine en ontlasting komt een groot deel van de ingenomen medicijnen via de riolering bij de afvalwaterzuivering terecht. Dat is onvermijdelijk. Maar ook overgebleven medicijnen worden vaak door het toilet gespoeld zo blijkt uit onderzoek. Een afvalwaterzuivering kan medicijnresten uit het rioolwater filteren, maar een deel  komt alsnog in het oppervlaktewater terecht en heeft effect op het waterleven.

Houd het water gezond

Vissen en andere organismen hebben last van deze verontreiniging. Er kunnen verstoringen optreden zoals misvormingen, weefselbeschadiging en zelfs vissterfte. Daarnaast hebben drinkwaterbedrijven in toenemende mate last van medicijnen in het oppervlaktewater. Er worden steeds hogere concentraties gemeten van een toenemend aantal stoffen, welke door de drinkwaterbedrijven tegen hogere kosten verwijderd moeten worden. 

Samen voor een gezonde (afval)waterketen

Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar werken met elkaar aan een schoner milieu en een goede waterkwaliteit. Ook u kunt een bijdrage leveren door uw oude medicijnen niet door de gootsteen of het toilet te spoelen, maar ze in te leveren bij de milieustraat van uw gemeente of apotheek.  

Meer informatie over wat nog meer niet in het riool mag? Neem dan een kijkje op www.nietinhetriool.nl.