Meer weten over waterbeheer in uw woonomgeving?

Kom dan langs op onze openbare vergaderavond!

Kom dan langs op onze openbare vergaderavond!

Wilt u meer weten over de plannen die uw waterschap heeft met het waterbeheer in uw directe omgeving? Ziet u bijvoorbeeld dat watergangen worden gebaggerd, of peilingen worden uitgevoerd? En wilt u weten waarom dat gebeurt? Dan bent u van harte welkom bij onze commissievergadering Voldoende Water.

Deze vindt plaats op woensdag 6 april van 19.00 tot 22.00 uur op het hoofdkantoor aan de Archimedesweg 1 in Leiden. Op de agenda staan onder andere de peilbesluiten en het ontwerp voor de Nieuwe Driemanspolder en de plannen voor duurzaam energieverbruik en mogelijkheden voor het opwekken van energie. Leden van het algemeen bestuur stellen op zo’n avond vragen over deze plannen om beter beleidskeuzes te kunnen maken. 

Herinrichting Nieuwe Driemanspolder

Tussen 2017 en 2020 ontstaat in de polder tussen Zoetermeer, Leidschenveen en Leidschendam een groot natuur- en recreatiegebied: de Nieuwe Driemanspolder. Bij extreme regenval zal dat gebied worden gebruikt om water op te vangen, een zogenaamde piekberging. Voor de realisatie van de Nieuwe Driemanspolder is een budget beschikbaar van circa €70 miljoen. Bij de herinrichting zijn behalve de provincie en gemeenten ook bewoners en bedrijven betrokken. Met elkaar wordt gepraat over diverse natuur- en recreatiemogelijkheden. In de toekomst zal het mogelijk worden om te fietsen, skaten, wandelen, paardrijden, paarden mennen, (kano)varen en vogels kijken. Daarnaast kijken gemeenten naar locaties voor horeca en kamperen. Op 6 april worden deze plannen toegelicht. 

Duurzame energie

Ook op de agenda staat het energiebeleid van Rijnland. Het hoogheemraadschap richt zich zowel op energiebesparing als op duurzame energieopwekking. Voor de periode 2016-2020 stelt de organisatie hiervoor €17 miljoen beschikbaar. Daarnaast onderzoekt Rijnland of het mogelijk is om op termijn volledig energieneutraal te werken. In samenwerking met andere partijen, zoals provincie en gemeenten, werken we aan proeven met warmtelevering uit gezuiverd afvalwater (effluent) van zuiveringsinstallaties. Verder loopt er een onderzoek of bij het gemaal in Katwijk energie kan worden opgewekt met het “Blue Energy” principe. 

Commissievergaderingen op locatie en in de avond

Een commissievergadering is een openbare bijeenkomst ter voorbereiding op de Verenigde Vergadering, die vergelijkbaar is met een gemeenteraadsvergadering. In het kader van vernieuwend besturen organiseert Rijnland in het eerste half jaar van 2016 commissievergaderingen in de avond. Hiermee wil het waterschap inwoners bij het beleid betrekken. Deze nieuwe manier van vergaderen evalueren we rond de zomer. Daarna besluiten we of we hiermee doorgaan.