N207 Alphen aan den Rijn - Leimuiden: extra werkzaamheden Drechtbrug

Drechtbrug

Drechtbrug

De provincie Zuid-Holland is bezig met de werkzaamheden aan de Drechtbrug (N207) bij Leimuiden. De brug wordt in twee delen gesloopt en vervangen, zodat het verkeer op de N207 altijd over één helft van de brug kan blijven doorrijden. Het verwijderen van het eerste brugdeel is een uiterst zorgvuldig proces, waarbij de brug continu wordt gemonitord.

Om er voor te zorgen dat er tijdens de gefaseerde werkzaamheden één helft open kan blijven voor verkeer, gaat de provincie deze rijstroken extra verstevigen. Het bestaande asfalt op het brugdek wordt vervangen door een laag beton met een asfalt toplaag. De provincie onderzoekt op dit moment in welke periode, op korte termijn, de versteviging het best aangebracht kan worden. Daarbij wordt gekeken naar het belang van de weggebruikers en het vaarverkeer. Overlast voor weg- en vaarverkeer is hierbij onvermijdelijk.

Wegafsluiting N207 Alphen aan den Rijn - Leimuiden

De provincie houdt op dit moment rekening met een drie- tot vierdaagse afsluiting van de N207 voor al het wegverkeer ter hoogte van de Drechtbrug. De exacte datum wordt bekendgemaakt via bebording langs de weg en via de website; http://www.zuid-holland.nl/n207. Verkeer op de N207 richting Alphen aan de Rijn en A4 richting Schiphol wordt omgeleid via de A4. Volg hiervoor de gele omleidingsborden. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via Rijnsaterwoude.

Vaarwegverkeer

De Drecht zou volgens eerdere planningen afgesloten zijn voor het vaarwegverkeer tot en met 24 maart 2016. Op dit moment is nog niet duidelijk of de vaarweg vanaf eind maart weer toegankelijk is. Mocht een verlenging van de stremming voor het vaarwegverkeer nodig zijn dan wordt dit bekendgemaakt via bebording langs de vaarweg en via de website van de provincie.

Overige herstelwerkzaamheden

Door het verwijderen van de markeringen op de Drechtbrug is er steenslag losgekomen. Daarnaast is de gele belijning weggereden. Dit kan tijdens het autorijden hinder opleveren. Tegelijkertijd met het aanbrengen van de extra versteviging op de brug zal de provincie deze herstelwerkzaamheden meenemen.

Hinder tijdens de werkzaamheden

Waar gewerkt wordt, is overlast. Tijdens de werkzaamheden proberen we u zo volledig mogelijk te informeren om de hinder enigszins te beperken. Mocht u naar aanleiding van de uitvoering van de werkzaamheden nog vragen hebben dan kunt u deze sturen naar zuidholland@pzh.nl.

Over de vervanging van de Drechtbrug

De provincie Zuid-Holland is in februari 2016 gestart met de vervanging van de brug over de Drecht bij Leimuiden. Aan beide kanten van de weg tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn komen busstroken, ook op de brug over de Drecht. Hiervoor moet de huidige brug worden vervangen. De nieuwe brug wordt breder en komt op dezelfde plaats te liggen als de huidige brug.

Het vervangen van de Drechtbrug is onderdeel van de maatregelen die de provincie neemt om knelpunten tussen Leimuiden en Gouda/Bergambacht op te lossen. Door de maatregelen ontstaan er minder files en worden sluiproutes overbodig. Samen met omliggende gemeenten verbeteren we de doorstroming in het gebied. Zo maken we de regio beter bereikbaar en versterken we de economie.