Noordwijk en Rijnland treffen maatregelen tegen grondwateroverlast

Werkzaamheden zijn gestart

Werkzaamheden zijn gestart

De gemeente Noordwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland slaan de handen ineen om de grondwateroverlast rond de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee op te lossen. De komende weken wordt er een horizontale drainage aangelegd. De uitvoering van het project -dat eind november 2016 gereed is - ging vandaag officieel van start, onder toeziend oog van hoogheemraad S. Langeslag en wethouder D. Salman.

In de winter van 2013-2014 trad grondwateroverlast op in circa 30 kelders van winkelpanden, wooncomplexen en parkeergarages in Noordwijk aan Zee. Na klachten van eigenaren en gebruikers is een projectorganisatie opgericht om de oorzaken van de overlast te achterhalen. In deze organisatie werkten gemeente en hoogheemraadschap nauw samen met de gedupeerden. Uit onderzoek bleek de hogere grondwaterstand een gevolg van de ‘Dijk in Duinconstructie’, de kustverplaatsing en de infiltratie van regenwater. 

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland en de raad van Noordwijk hebben in november en december 2015 besloten een drainage aan te leggen onder de Koningin Wilhelmina Boulevard (aan de zeezijde), om het grondwaterniveau te regelen. Het peil wordt gecontroleerd verlaagd naar de stand van ongeveer voor de aanleg van de dijk in duinconstructie. 

Werkzaamheden

De komende periode wordt een circa 700 m lange drain –een buis met gaatjes- aangelegd onder de Koningin Wilhelmina Boulevard. Omdat er wordt geboord, kan de bestrating op de boulevard blijven liggen. Ter hoogte van het Palaceplein wordt een pompput gemaakt. Het water wordt vanaf dat punt afgevoerd via een persleiding onder De Grent. Deze afvoerbuis -onder het trottoir aan de zuidzijde van De Grent naar de Oude Zeeweg- wordt deels geboord en deels gegraven. Dit om inritten en zijstraten zonder overlast te passeren. 

Het schone grondwater wordt geloosd op het nog te realiseren regenwaterriool in de Oude Zeeweg naar de Beeklaan. Daar wordt dit regenwaterriool aangesloten op een watergang in de polder Vinkeveld. Met de permanente aanvoer van zoetwater zijn de bedrijven in het Vinkeveld minder afhankelijk van het oppompen van water uit de diepere bodem. 

Overlast beperkt

Voor de werkruimte worden gedurende 3 tot 4 weken circa 80 parkeerplaatsen in gebruik genomen. De parkeerterreinen aan het begin en einde van de Koningin Wilhelmina Boulevard worden hiervoor geheel of gedeeltelijk afgezet. De overlast door de werkzaamheden op De Grent, het strand en de boulevard is - zoals het er nu naar uitziet- verder beperkt. Met de directe omgeving, waaronder enkele strandexploitanten en kraamexploitanten is overleg gevoerd. Waar nodig worden aanvullende voorzieningen getroffen.