Positieve geluiden tijdens inloopavond Verbetering IJsseldijk Gouda

Veel belangstelling voor plannen IJsseldijk Gouda

Veel belangstelling voor plannen IJsseldijk Gouda

Tijdens een inloopavond op 29 februari konden omwonenden de plannen voor dijkverbetering inzien en vragen stellen. Zo’n 25 à 30 belangstellenden maakten van deze gelegenheid gebruik. Een goede opkomst met een motiverende insteek en een ontspannen sfeer. De bezoekers werden te woord gestaan door medewerkers van gemeente, provincie en Rijnland.

De plannen die men kon inzien bestaan uit de ontwerpen, Milieu Effect Rapportage en projectplan. De avond vond plaats aan het begin van de inspraakperiode, die nog doorloopt tot en met 23 maart. Tot die tijd kunt u nog reageren op de plannen. 

Nog even in het kort

De IJsseldijk in Gouda voldoet niet aan de landelijke veiligheidseisen. Daarom wordt de dijk op drie plaatsen versterkt: Sluiseiland, Schielands Hogezeedijk en Goejanverwelledijk. Dit wordt opgepakt in het project Verbetering IJsseldijk Gouda, grotendeels gesubsidieerd door het HoogWaterBeschermingsPlan (HWBP). 

Kon u tijdens de inloopavond helaas niet langskomen, maar wilt u wel op de hoogte blijven? Kijk dan op www.rijnland.net/ijsseldijkgouda. Het projectteam is ook te bereiken per mail: ijsseldijkgouda@rijnland.net.