Nijssen BV en Rijnland starten proef: zuurstofloosheid in water snel verholpen met FILAIR?

Water wordt via de FILAIR geleid en voorzien van zuurstof

Water wordt via de FILAIR geleid en voorzien van zuurstof

Recent zijn Nijssen BV en het hoogheemraadschap van Rijnland een proef gestart met een systeem, de FILAIR, dat zuurstofloosheid in oppervlaktewater snel kan verhelpen. Een prototype van het systeem wordt momenteel getest op de voormalige afvalwaterzuivering in Woubrugge.

Nijssen Koeling ontwerpt en realiseert onder andere koelsystemen, vriesinstallaties en klimaatkamers. Zij maken voor koelmachines gebruik van adiabatische koeling. Hiervoor wordt water heel fijn verneveld. Het systeem produceert naast koude, een voor waterbeheerders zoals Rijnland interessant (bij)product: zuurstofrijk water.

Verhelpen van problemen met de waterkwaliteit

Zuurstofloosheid in oppervlaktewater leidt in de zomer regelmatig tot problemen voor de waterkwaliteit. Dit uit zich in bijvoorbeeld vissterfte, botulisme, drijflagen van blauwalgen en stankoverlast. Door zuurstof in het water te brengen, kunnen waterkwaliteitsproblemen worden verholpen. Traditioneel wordt dit gedaan met het plaatsen van beluchtingselementen of het creëren van doorstromen met noodpompen. Soms wordt ook de brandweerspuit gehanteerd. De FILAIR kan een innovatief en meer duurzaam alternatief bieden. Door de intensieve uitwisseling tussen lucht en water treedt volledige verzadiging met zuurstof op. Hierdoor is een relatief klein debiet nodig om de zuurstofloosheid aan te pakken. Het systeem vraagt weinig energie. Er kan volstaan worden met een kleine elektropomp die gevoed wordt door accu’s, eventueel in combinatie met zonnepanelen. Voor een noodpomp of beluchtingselement is een veelvoud aan vermogen nodig. Deze worden in de regel aangedreven door dieselmotoren, zoals tractoren.

Veelbelovende eerste resultaten

Nijssen Koeling en Rijnland onderzoeken samen of deze techniek ten behoeve van de waterkwaliteit verder ontwikkeld kan worden. Voor het prototype dat momenteel getest wordt op de zuivering in Woubrugge, wordt de nabezinktank gebruikt. Deze is gevuld met water van slechte waterkwaliteit. Dit water wordt via de FILAIR geleidt en voorzien van zuurstof. De waterkwaliteit wordt continu gemeten. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De proef zal komend seizoen worden voortgezet op een “echte” probleemlocatie.