Rijnland aan het werk voor veilige dijken

Hoe zorgen wij voor veilige dijken

Hoe zorgen wij voor veilige dijken

Nederland ligt voor een groot gedeelte onder zeeniveau. In het Rijnlandse gebied liggen 1300 km aan waterkeringen, zoals dijken, kades en duinen, die ons beschermen tegen overstromingen vanuit zee en vanuit de rivieren.

Omdat de bodem daalt en de zeespiegel stijgt is het belangrijk dat we ze op orde houden. We verhogen of verbreden de keringen als dat nodig is. Zo verhogen en stabiliseren we de kaden bij de Molenviergang in Aarlanderveen, verbeteren we de dijk en plaatsen we oeverbescherming in de Gogenpolder in Roelofarendsveen en in de Kolksluis in Spaarndam dichten we de gaten en kieren in houten damwand. Hoe we dat doen en wat dat betekent voor de omgeving ziet u in dit filmpje.