Rijnland bemonstert bluswater

Brand Vliko Zoeterwoude

Brand Vliko Zoeterwoude

Bij een grote brand bij recyclebedrijf Vliko in Leiderdorp is bluswater in de naastgelegen watergangen gekomen. Hierop heeft Rijnland vanmorgen besloten een deel van de watergangen af te sluiten met schotten om de eventuele vervuiling niet verder te verspreiden.

Om te kunnen beoordelen hoe schadelijk het bluswater daadwerkelijk is, zijn vanmiddag monsters van het water genomen. Verwacht wordt dat in de loop van dinsdag de uitslagen bekend zijn. Omdat de brand heeft plaatsgevonden bij een afvalverwerkingsbedrijf is het van belang te weten of er schadelijke stoffen via het bluswater in het oppervlakte water zijn terecht gekomen. Pas als duidelijk is of het veilig is om dit water te lozen, zal deze actie door Rijnland uitgevoerd worden. Rijnland houdt de situatie nauwlettend in de gaten.