Rijnland bestrijdt blauwalg met waterstofperoxide in Klinkenbergerplas

Blauwalg

Blauwalg

Om de kans op een zorgeloos zwemseizoen in de Klinkenbergerplas te vergroten, wordt op 19 juli sterk verdunde waterstofperoxide aan het water toegevoegd. Het hoogheemraadschap van Rijnland zet deze proef in om blauwalgen te bestrijden. Zwemmers en recreanten hebben in de plas jaarlijks veel last van deze vervelende alg.

Door de vorming van blauwalgen is de waterkwaliteit in de plas niet altijd even goed. Daardoor geldt vaak een waarschuwing of negatief zwemadvies. In het Oosterduinse Meer is in juni dit jaar eenzelfde proef met succes uitgevoerd. Na de behandeling met waterstofperoxide daalde de concentratie blauwalgen met bijna 99%.

Behandeling Klinkenbergerplas

De waterstofperoxide wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, op dinsdag 19 juli aan het water toegevoegd (bij veel wind, regen of onweer wordt niet gevaren). Voorbereidingen hiervoor starten een dag eerder op 18 juli. Het toevoegen van de peroxide wordt gedaan via boot, de behandeling duurt ongeveer één dag. Tijdens de behandeling en de dag erna is de plas gesloten. Zwemmen is dan niet toegestaan. Tijdens de proef houdt Rijnland de waterkwaliteit en het effect van de behandeling nauwlettend in de gaten. Mogelijk is later in het zwemseizoen een tweede behandeling nodig.

Samenwerking en afstemming

De proef is een samenwerking tussen Rijnland en Universiteit van Amsterdam, Arcadis, Kemira, Waternet, STOWA, gemeenten Noordwijkerhout en Oegstgeest en de provincie Zuid-Holland. De aanpak is afgestemd met Omgevingsdienst Midden-Holland, die in beide plassen de zwemwatertaak uitvoert voor provincie Zuid-Holland. Het project wordt gefinancierd door Stichting Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek.

Geen risico voor mens, dier en milieu

De concentratie waterstofperoxide die aan de plas wordt toegevoegd, is zo laag dat er geen risico bestaat voor de gezondheid van mens en dier. De peroxide breekt binnen ongeveer één tot twee dagen volledig af tot water en zuurstof. Dus ook in het milieu blijft niets van de stof over. Waterstofperoxide doodt in zeer lage concentraties specifiek blauwalgen. Blauwalgen missen een stof waarmee ze waterstofperoxide kunnen afbreken. Andere algen hebben deze stof wel en zijn daardoor ongevoelig voor de peroxide.

Ziek van de blauwalg

Blauwalgen zijn bacteriën die van nature thuishoren in oppervlaktewater. Bij grote hoeveelheden kunnen ze een drijflaag vormen en giftige stoffen produceren. Zwemmers en watersporters kunnen ziek worden wanneer ze hiermee in aanraking komen. Ook honden zijn er gevoelig voor. Als een drijflaag gaat rotten, kan dit voor stankoverlast zorgen. Op www.zwemwater.nl staan de meest actuele gegevens over de waterkwaliteit en is te zien waar met een gerust hart een duik genomen kan worden. Meer informatie over blauwalg: www.rijnland.net/blauwalg.

Meer informatie over de Klinkenbergerplas: www.rijnland.net/klinkenbergerplas