Rijnland helpt verbinding Bijenlandschap en Bee Deals

Het inzaaien van bloemen

Het inzaaien van bloemen

De verbetering van onze waterhuishouding gaat prima samen met het verbeteren van de leefomgeving van bijen. Tijdens een afrondende fase van werkzaamheden kan namelijk een speciaal bloemenmengsel worden gezaaid in de ruwe grond, waardoor er een aantrekkelijke leefomgeving ontstaat voor bijen. Bij werkzaamheden aan de Lodewijksevaart in Hazerswoude heeft hoogheemraad Jeroen Haan deze handelswijze, samen met de wethouder van Alphen aan den Rijn: Kees van Velzen, toegepast. Met het inzaaien van bloemen worden de initiatieven rondom Bee Deals Boskoop en het Bijenlandschap van Heineken gestimuleerd en de gebieden, letterlijk en figuurlijk, met elkaar verbonden.

In de Bee Deals Boskoop zijn, samen met initiatiefnemer Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), afspraken gemaakt tussen Rijnland, gemeente Alphen aan den Rijn, Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en bureau Watersnip om te werken aan de verbetering van de leefomgeving van bijen. Het project Bijenlandschap is onderdeel van het Groene Cirkels project op initiatief van Heineken, provincie Zuid-Holland en Alterra. Het wil een bijenbeschermingsnetwerk opbouwen in het Land van Wijk en Wouden en de regio rond Leiden.

Drie doelen dienen

“Door bij onze werkzaamheden rekening te houden met de bijen dienen we drie doelen”, aldus Jeroen Haan, portefeuillehouder voor Participatie. “We verbeteren de leefomgeving voor de bijen, we versterken de biodiversiteit én we maken een verbinding tussen twee initiatieven die wij als Rijnland een warm hart toedragen. Wat goed is voor de bijen is vaak ook goed voor de waterkwaliteit en de mens in het algemeen.”

Het inzaaien is de afronding van werkzaamheden aan de Dekkersloot. De Flying Squad van Rijnland heeft hier de waterhuishouding verbeterd. Dit project richt zich op knelpunten in het watersysteem die met relatief eenvoudige maatregelen snel op te lossen zijn, en op kansen die zich voordoen door mee te doen in projecten van anderen. Op deze manier kan het watersysteem op deze specifieke plekken verbeterd worden zonder dat er een langdurig planproces aan vooraf gaat. Door direct met betreffende overheden, burgers en bedrijven om tafel te gaan, worden er sneller kansen gepakt en problemen in het watersysteem verholpen.

Groepsfoto v.l.n.r. Aafke Krol, Elisa de Lijster van CLM, Wethouder Kees van Velzen van Alphen aan den Rijn, Jeroen Haan, John van Gemeren van Bureau Watersnip en Niels Minnen.

Groepsfoto v.l.n.r. Aafke Krol, Elisa de Lijster van CLM, Wethouder Kees van Velzen van Alphen aan den Rijn, Jeroen Haan, Jeroen van Gool van de Wethoudersvereniging en Niels Minnen.

Meer informatie over de Bee Deals en het Bijenlandschap.