Rijnland houdt vervuild bluswater tegen bij brand Leiderdorp

Grote brand bij Vliko Zoeterwoude

Grote brand bij Vliko Zoeterwoude

De grote brand bij een recyclebedrijf in Leiderdorp zorgt voor bluswater in naastgelegen watergangen. Het hoogheemraadschap van Rijnland is sinds vanmorgen ter plaatse en houdt de waterkwaliteit in de gaten.

Om er voor te zorgen dat eventuele vervuiling niet verspreid kan worden heeft Rijnland de aangrenzende watergang gecompartimenteerd. Dit betekent dat een deel van de watergang met behulp van schotten is afgezet. Uit voorzorg adviseren we omliggende boerenbedrijven het vee niet uit de sloot te laten drinken. 

Op onderstaande kaart geven de paarse bollen aan waar het water is afgedamd. 

 kaart geeft de paarse bollen aan waar het water is afgedamd.