Rijnland steunt innovatief Levend Lab Leiden: Onderzoek naar invloed chemische stoffen op waterkwaliteit

Hoogheemraad Hans Pluckel (links), portefeuillehouder innovatie. Timo van Tilburg

Hoogheemraad Hans Pluckel (links), portefeuillehouder innovatie. Timo van Tilburg

De Universiteit Leiden is gestart met de bouw van een levend lab, om de effecten van chemische stoffen in oppervlaktewater en de bodem te testen onder natuurlijke omstandigheden. In de omgeving van Corpus worden de komende weken 36 sloten gegraven, waarin het onderzoek wordt uitgevoerd. De eerste schep ging maandag de grond in. Rijnland, dat toestemming verleende voor het graafwerk, is een van de sponsors van het innovatieve project.

In het oppervlaktewater en de bodem komen jaarlijks grote hoeveelheden chemische stoffen terecht. Ondanks jarenlang onderzoek, is er volgens onderzoekers nog maar weinig bekend over de gevolgen van die stoffen op onze omgeving. In een laboratorium of een beschermde en gecontroleerde omgeving is slecht vast te stellen hoe schadelijk sommige stoffen echt zijn. In het Levend Lab kunnen de initiatiefnemers van de science faculteit (Centrum voor Milieukunde Leiden) onderzoek doen naar de gevolgen van chemische stoffen onder natuurlijke omstandigheden zoals die overal in Nederland zijn te vinden.

Faciliteiten als het Levend Lab zijn uniek in Europa omdat de onderzoekers de sloten zoveel mogelijk onder natuurlijke condities houden. Vaak zijn semi-proefsloten betonnen bakken waar geen uitwisseling met de omgeving kan plaats vinden. In het Levend Lab is deze uitwisseling en de aanwas van beesten en planten vanuit de omgeving wel mogelijk. Ecologisch onderzoek en ecotoxicologisch onderzoek wordt dus gecombineerd.

Hoogheemraad Hans Pluckel, portefeuillehouder innovatie,  woonde de officiële start bij.  ,,Rijnland sponsort het innovatieve project onderzoek omdat het erg belangrijk dat we inzicht krijgen in het effect van schadelijke stoffen op ons watersysteem. We zullen het dan ook met grote belangstelling volgen. Het onderzoek vindt niet plaats in sloten van Rijnland. De onderzoekers graven nieuwe sloten naast elkaar, zodat de sloten even schoon zijn en de omstandigheden vergelijkbaar. Het onderzoek heeft daarmee geen gevolgen voor de waterkwaliteit in ons beheergebied. “

De sloot wordt gegraven