Rijnland vraagt recreanten web app in te vullen voor onderzoek waterplanten

Onderzoek naar aanwezige waterplanten

Onderzoek naar aanwezige waterplanten

Het hoogheemraadschap van Rijnland vraagt mensen die recreëren op of aan het water om informatie door te geven over aanwezige waterplanten. Dit kan via een web app. Met de gegevens wil Rijnland de aanwezigheid en groei van waterplanten in kaart brengen.

Invullen web app

Recreanten kunnen via een web app een foto inzenden, de locatie omschrijven of een kaartje toevoegen en de (geschatte) hoeveelheid waterplanten aangeven of omschrijven. Dit kunnen zij ter plekke aan of op het water doen, maar ook later thuis. Een foto erbij inzenden is belangrijk; dat helpt Rijnland met het identificeren van de soorten planten die er aanwezig zijn. Link naar de web app: www.rijnland.net/onderzoekwaterplanten

Onderzoek Rijnland

Rijnland wil van alle wateren in zijn beheergebied in kaart brengen waar waterplanten aanwezig zijn. De informatie die ingezonden wordt via de web app, wordt onder meer gebruikt voor het onderzoek dat Rijnland dit voorjaar is gestart naar de aanwezigheid van waterplanten in de Kagerplassen, Westeinderplassen en het Braassemermeer. Dit zijn gebieden waar recreanten eerder hebben aangegeven dat er meer waterplanten groeien dan enkele jaren geleden.

De eerste, beeldvormende fase van het onderzoek in deze drie plassen zal komend najaar afgerond zijn. Het onderzoek moet uiteindelijk resulteren in handelingsperspectief voor de komende jaren, waarmee effectief gereageerd kan worden op meldingen uit de omgeving. En waarbij de ecologische belangen van waterplanten behouden blijven.

Waterplanten en waterkwaliteit

De kwaliteit van de Nederlandse wateren is de afgelopen jaren verbeterd. Daardoor wordt het water helderder en komen steeds vaker ondergedoken waterplanten tot ontwikkeling. Waterplanten leveren een belangrijke bijdrage aan een goede waterkwaliteit en ecologie. Ze gaan algengroei tegen en hebben een positief effect op de visstand. Voor waterdieren zoals vissen en amfibieën vormen ze een belangrijke plek om te paaien, op te groeien, schuilen en voedsel te zoeken. Daarnaast zorgt een weelderige plantengroei veelal voor een mooi waterlandschap. Te veel waterplanten kunnen echter hinder veroorzaken voor bijvoorbeeld waterrecreanten.