Samen werken aan water, voor en met jou

Plannen en ambities voor periode 2016 t/m 2021 vastgesteld

Plannen en ambities voor periode 2016 t/m 2021 vastgesteld

Op woensdag 9 maart heeft het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland het nieuwe waterbeheerplan vastgesteld. De plannen en ambities die in dit plan staan willen wij samen met onze omgeving bereiken. Het waterbeheerplan 5 (WBP5) geeft richting aan het waterbeheer in de periode 2016 -2021 en vormt de ruggengraat van al het werk dat Rijnland uitvoert.

Door de klimaatverandering is het van groot belang om een robuust watersysteem in te richten. Hier hebben wij onze omgeving hard bij nodig. Op deze manier kunnen wij samen  zorgen voorvoldoende bescherming tegen overstromingen en wateroverlast, zorgen voor een goede waterkwaliteit, het afvalwater op duurzame wijze zuiveren en de grondstoffen hergebruiken.

De omgeving en Rijnland

Bij de ontwikkeling van het waterbeheerplan is de omgeving nauw betrokken. In de twee jaar dat wij in gesprek zijn geweest met partners, inwoners, bedrijven, belangenorganisaties en mede- overheden is er veel interessante informatie opgehaald. De opbrengst hiervan heeft ons blij verrast. Bijna alle partijen gaven aan graag met Rijnland aan de slag te willen om het beheergebied nog veiliger en schoner te maken. Daarvoor zijn veel goede ideeën en suggesties aangeleverd. Deze zijn vervolgens verwerkt in het WBP5. In het WBP5 staat samen werken met de omgeving aan water centraal. Rijnland wil samen met haar omgeving werken aan duurzaam en efficiënt waterbeheer tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Nu het plan gereed is kan de uitvoering starten.

Waardevol Water

Om het waterbeheerplan voor iedereen toegankelijk te maken is er een online magazine gemaakt. In dit magazine, Waardevol Water, kunnen geïnteresseerden lezen over wat Rijnland de komende jaren gaat doen en welke ambities wij daarbij hebben. Wil jij er achter komen hoe wij de komende jaren omgaan met het waardevolle water in ons gebied? Neem dan een kijkje in het magazine op www.rijnland.net/waardevolwater.

Goed waterbeheer is van groot belang voor iedereen die woont of werkt binnen het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Rijnland stelt elke zes jaar in een waterbeheerplan vast welke maatregelen nodig zijn om de taken voor droge voeten en schoon water zo goed mogelijk uit te voeren.

Kijk voor meer informatie op www.rijnland.net/wbp5.