Schotten peilvakken De Zilk worden teruggeplaatst

Waterpeil omlaag

Gedurende de zomer garandeert Rijnland de doorvaarbaarheid in de Zilk, Hillegom en Vogelenzang. Echter in de winter gaat het waterpeil naar beneden en bemaalt Rijnland het gebied. In week (week 39) worden de schotten weer in het water geplaatst.

Waarom dit verschil?

Dit peilbesluit is tot stand gekomen voor een goede drooglegging voor de bollensector. Medio april gaan de schotten weer uit de watergangen. In het voorjaar zijn ook de watergangen weer doorvaarbaar en het waterpeil weer hoger.