Sluiseiland tijdelijke opslaglocatie klei

Sluiseiland Gouda

Sluiseiland Gouda

Vanaf woensdag 1 juni wordt een partij klei getransporteerd naar het Sluiseiland te Gouda. Daar wordt het tijdelijk - voor een maximale periode van drie jaar - opgeslagen. De schone klei, met een omvang van circa 7500 m3, wordt gebruikt voor projecten van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het Sluiseiland wordt momenteel zeer extensief gebruikt. Aan de zuidwestkant van de N207 wordt de klei zoveel mogelijk “landschappelijk ingepast”. Zo komt het depot niet hoger dan de huidige dijk te liggen en zal het worden ingezaaid met een grasmengsel.

Het transport van de klei gebeurt met vrachtwagens. Dit kan tijdens de aanvoer enige overlast op het Sluiseiland geven. Er is een verkeersplan gemaakt en er worden tijdelijk verkeersborden geplaatst, vooral om de verkeersveiligheid te borgen.

De klei is beschikbaar gekomen uit een woningbouwproject van de gemeente Zevenhuizen in het beheergebied van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en kan gebruikt worden voor diverse kadeverbeteringsprojecten van het hoogheemraadschap van Rijnland. Omdat Rijnland deze kans graag wilde benutten, zijn er met de gemeente Gouda en de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt over een tijdelijke opslaglocatie met als uitkomst het Sluiseiland.

Er worden zeven kleine bomen (zie kaart) verwijderd en na periode van opslag weer teruggeplaatst.

sluiseiland