Startsein klimaatbestendig en waterrobuuste kinderboerderij Gouda

Hoogheemraad Marco Kastelein bij de waterton

Hoogheemraad Marco Kastelein bij de waterton

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van kinderboerderij De Goudse Hofsteden in Gouda van afgelopen zaterdag 9 januari heeft hoogheemraad Marco Kastelein op ludieke wijze het startsein gegeven voor het project Klimaatbestendige en waterrobuuste kinderboerderijen. Dat deed hij door samen met Wethouder Hilde Niezen van de gemeente Gouda een regenton te plaatsen en een aantal druivenplanten te planten.

Ons klimaat wordt steeds extremer. Hogere temperaturen, perioden van droogte en meer neerslag in kortere tijd, vragen om nieuwe maatregelen. Kinderboerderijen kunnen dan ook een rol spelen in het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de samenleving. Met 500 kinderboerderijen in Nederland, die ca. 30 miljoen bezoekers per jaar ontvangen, kan jong en oud geïnformeerd worden over een klimaatbestendige woonomgeving.

Wat kan de kinderboerderij hierin betekenen?

Kinderboerderijen kunnen zelf directe maatregelen treffen, zoals het afkoppelen van het regenwater van de riolering, het vergroenen van daken of het ontharden van het erf. Hiervoor zal kennis over de actuele klimaatopgaven en de gevolgen voor water en bodem worden gedeeld en betrokkenheid worden gecreëerd van de beheerders, bestuur van de kinderboerderij en vrijwilligers, maar ook bezoekers van de kinderboerderij. Gezocht wordt naar koppelkansen met partners en programma's en gewerkt aan coalitievorming waarmee de inzet effectiever en de realisatie van de gewenste maatregelen mogelijk wordt.

Project op kinderboerderij De Goudse Hofsteden

Het project op de Goudse Hofsteden wordt begeleid vanuit de Watercoalitie door Anneke van Veen (ambassadeur Water, vereniging Duurzame Gemeenten) samen met Hiltrud Pötz (atelier GroenBlauw). Gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland zijn actief bij het project betrokken.

Van de lessen die worden geleerd bij De Goudse Hofsteden zal een handreiking worden gemaakt over hoe je tot coalities kunt komen om te stimuleren dat ook andere kinderboerderijen praktisch aan de slag gaan met het thema klimaatbestendigheid.

Planten van een druivenstruik op de kinderboerderij