Studenten MBO Watermanagement winnen Studiebeurzen Water

 Studiebeurs Water

Studiebeurs Water

Afgelopen dinsdag hebben studenten Rick van der Maarel en Vera Breure van de opleiding MBO Watermanagement bij de Lentiz MBO Greenport in Naaldwijk een Studiebeurs Water gewonnen. De Studiebeurs Water is een studiebeurs voor 1 jaar en wordt beschikbaar gesteld door werkgevers uit de watersector.

De studiebeurzen van de Topsector Water zijn bedoeld voor mbo-studenten die kiezen voor een specialisatie op het gebied van watertechnologie, deltatechnologie of maritieme technologie. De studenten krijgen gedurende het laatste jaar van hun opleiding het schoolgeld vergoed. Bovendien worden ze gekoppeld aan een werkgever uit de watersector. Zo kan de student intensiever kennismaken met de praktijk en is een stageplaats gegarandeerd.

Stages bij Delfland en Rijnland

Rick van der Maarel heeft de studiebeurs bij Delfland gewonnen. Hij gaat komend schooljaar bij team Onderhoud Waterkeringen en watergangen stage lopen en gaat zich ook inzetten als ambassadeur van Delfland. Op dit moment loopt Rick nog stage bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Vera Breure heeft bij Rijnland de studiebeurs gewonnen en gaat daar komend schooljaar stage gaan lopen. Op dit moment loopt Vera bij Delfland stage ook bij team Onderhoud Waterkeringen en watergangen.

 Vera Breure heeft bij Rijnland de studiebeurs gewonnen

Versterken samenwerking

De Studiebeurs Water versterkt de samenwerking tussen studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers in het kader van arbeidsmarktrelevantie van opleidingen. Dit vergroot de aantrekkingskracht van deze wateropleidingen voor toekomstige studenten.