Subsidie voor natuurvriendelijke oevers? Aanvragen vóór 1 mei 2016

Kruipende boterbloem in een natuurvriendelijke oever

Kruipende boterbloem in een natuurvriendelijke oever

Oevereigenaren die hun oever willen veranderen in een natuurvriendelijke oever moeten nu in actie komen. Voor een financiële bijdrage, moet de aanvraag voor 1 mei a.s. ingediend zijn. De maximumbijdrage per project/aanvrager bedraagt €30.000.

Het hoogheemraadschap van Rijnland streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers leveren daar een belangrijke bijdrage aan.

Natuurvriendelijke oeverOm de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren, heeft Rijnland een subsidieregeling vastgesteld. De regeling is voor iedereen binnen het beheergebied van Rijnland. Het gaat om natuurvriendelijke oevers die aangelegd kunnen worden in wateren die niet breder zijn dan 20 meter en die een minimale oeverlengte hebben van 20 meter. Gezamenlijk (met bijvoorbeeld de buren) een aanvraag indienen is ook mogelijk.

Voorwaarden subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten het ingevulde aanvraagformulier met bijhorende documenten voor 1 mei 2016 ingediend zijn. Daarnaast moet de aanvraag voldoen aan bepaalde voorwaarden voor het ontwerp van de natuurvriendelijke oever en het onderhoud. Een aantal projecten is van subsidie uitgesloten, zoals aanleg in het kader van een ruimtelijk ontwikkelingsplan en projecten waarbij al andere (financiële) afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

Hoogte van de subsidie

Voor particulieren bedraagt de subsidie voor bestaande oevers 100% van het normbedrag van € 65 per meter. Voor natuur beherende organisaties is dit 75% en voor overheden 50% van het normbedrag. De maximumbijdrage per project/aanvrager bedraagt €30.000.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidie, de voorwaarden en natuurvriendelijke oevers staat in de folder ‘Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen’ op www.rijnland.net/uw-loket/subsidieregelingen. Op deze website staan eveneens het aanvraagformulier met toelichting en de bijlagen.