Succesvolle proef met waterstofperoxide in Klinkenbergerplas

Weer veilig zwemmen in de Klinkenbergerplas

Weer veilig zwemmen in de Klinkenbergerplas

De proef van het hoogheemraadschap van Rijnland om blauwalg in de Klinkenbergerplas in Oegstgeest te bestrijden met waterstofperoxide, is succesvol verlopen. Uit de eerste metingen blijkt dat de concentratie blauwalgen zeer sterk is verminderd.

Blauwalgen zijn bacteriën die van nature thuishoren in oppervlaktewater. Bij grote hoeveelheden kunnen ze een drijflaag vormen en giftige stoffen produceren. Daarom geldt bij blauwalgen vaak een waarschuwing of negatief zwemadvies. De hoeveelheid blauwalg in de Klinkenbergerplas is op dit moment zo klein, dat het niet schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier. De verwachting is dat het effect van de behandeling met peroxide vijf tot zes weken aanhoudt.

Waterstofperoxide alleen schadelijk voor blauwalg

De concentratie waterstofperoxide die op 19 juli aan de Klinkenbergerplas is toegevoegd, is zo laag dat er geen risico bestaat voor de gezondheid van mens, dier en plant. Alleen blauwalgen zijn er gevoelig voor en sterven af. Waterstofperoxide breekt binnen ongeveer één tot twee dagen volledig af tot water en zuurstof. Dus ook in het milieu blijft niets van de stof over.

Blauwalg in Oosterduinse Meer terug

In juni is eenzelfde proef uitgevoerd in het Oosterduinse Meer in Noordwijkerhout. Ook met succes, de concentratie blauwalg nam daar met bijna 99% af. Helaas is in die plas de blauwalg na circa zes weken teruggekeerd – een resultaat waar vooraf rekening mee werd gehouden. De komende tijd onderzoekt en bespreekt Rijnland met betrokken partijen de vervolgmaatregelen. De proef maakt deel uit van een vierjarig onderzoek. Een belangrijk aspect in het onderzoek is om het effect van de behandeling langer te laten aanhouden.

Samenwerking met verschillende partijen

Bij de proef met waterstofperoxide werken verschillende partijen samen. Behalve Rijnland zijn dat de Universiteit van Amsterdam, Arcadis, Kemira, Waternet, STOWA, gemeenten Noordwijkerhout en Oegstgeest en de provincie Zuid-Holland. Financiering komt van Stichting Toegepaste Wetenschap. De aanpak is afgestemd met Omgevingsdienst Midden-Holland, die in de plas de zwemwatertaak uitvoert voor provincie Zuid-Holland.

Op www.zwemwater.nl staan de meest actuele gegevens over de waterkwaliteit en is te zien waar met een gerust hart een duik genomen kan worden. Meer informatie over blauwalg: www.rijnland.net/blauwalg.