Tussen april en september onderzoekt Rijnland waterkwaliteit en ecologie

Monsternemers gaan op pad voor Rijnland

Monsternemers gaan op pad voor Rijnland

In april gaan monsternemers en onderzoekers aan de slag op oevers langs sloten, kanalen en grachten en in het water van kleine plassen. Zij nemen gedurende zes maanden op 120 locaties watermonsters, bekijken de inrichting van de oever, bestuderen de aanwezige waterplanten en verzamelen waterdiertjes voor nader onderzoek. Hiermee kunnen zij controleren of de waterkwaliteit en ecologie voldoen. Zij doen dit in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Rijnland is verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit in plassen, grachten en sloten. Dit betekent dat er niet te veel vervuilende stoffen en voedingsstoffen (voedsel voor algen) in het water mogen zitten. Ook zorgt Rijnland voor een goede ecologie in het water. Dit houdt in dat planten en dieren met elkaar in balans zijn. Om in de gaten te houden of de waterkwaliteit en ecologie goed zijn, is het nodig om het water regelmatig op verschillende meetlocaties willekeurig door Rijnlands gebied heen te controleren. 

Nemen en testen van de watermonsters

De monsternemers en onderzoekers van het waterschapslaboratorium Aquon nemen tussen april en september iedere maand op iedere locatie één keer een monster van het water. In het laboratorium worden de watermonsters getest op onder andere de hoeveelheid aanwezige voedingsstoffen. Naast het maandelijks nemen van een watermonster, vindt op iedere locatie eenmalig een langer onderzoek plaats. Dan kijkt de onderzoeker onder andere naar de hoeveelheid en de verschillende soorten planten en dieren in het water. Op een beperkt aantal locaties wordt een klein fuikje uitgezet om de waterdiertjes die er leven te vangen en nader te kunnen bestuderen. 

Resultaten van het onderzoek

De verzamelde informatie laat zien of de waterkwaliteit en ecologie in orde zijn. Rijnland gebruikt de resultaten om plannen te maken voor het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie op de locaties waar deze nog niet voldoet. Daarnaast voert Rijnland in diverse wateren werkzaamheden uit om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren. Door de resultaten van het onderzoek weet Rijnland of deze werkzaamheden gewenste effecten hebben. 

Prettig wonen, fijn recreëren en een mooie natuur

Een goede waterkwaliteit en ecologie zijn belangrijk voor mensen, dieren en planten. Het zorgt voor een prettige woonomgeving, het is van belang om fijn te kunnen zwemmen, varen en vissen en het is essentieel voor het behoud van natuur. Samen met gemeenten en terreinbeheerders, provincies, andere waterschappen en Rijkswaterstaat neemt Rijnland maatregelen om de waterkwaliteit goed te houden of te verbeteren.

Meer informatie over het monitoren van de waterkwaliteit en een kaart met alle meetlocaties staan op: www.rijnland.net/monitorenwaterkwaliteit