Van 12 oktober tot en met 19 oktober is het weer zover; de Week van Ons Water!

Kom ook een kijkje nemen!

Kom ook een kijkje nemen!

Deze editie heeft de Week van Ons Water als thema’s waterveiligheid en wateroverlast. Ook bij Rijnland vinden in deze week diverse activiteiten over deze thema’s plaats.

Zo kunt u Museum Cruquius bezoeken of een ‘doe het zelf’ rondleiding volgen bij Kustwerk Katwijk. In Gouda laten we de effecten en oplossingsrichtingen zien van bodemdaling. 

In de kalender vindt u meer informatie over deze activiteiten.