Veel belangstelling informatiebijeenkomst Gouwepolder

Belangstellenden buigen zich over de plannen

Belangstellenden buigen zich over de plannen

Op maandag 4 juli 2016 organiseerde het hoogheemraadschap van Rijnland in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn een inloopbijeenkomst in Boskoop. Tijdens deze avond stond het toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Gouwepolder centraal. Ongeveer 75 bewoners waren aanwezig en lieten zich informeren over onder andere de (water)plannen en de planning qua werkzaamheden.

De gemeente Alphen aan den Rijn was aanwezig om de plannen toe te lichten die voortvloeien uit de ‘Visie op Water’, waaronder het varen in de Gouwepolder. Naast de informatievoorziening over deze plannen, was er ook veel belangstelling voor de bijeenkomst door de recente wateroverlast in het gebied.

Wateroverlast

Een afvaardiging van kwekers en bewoners deelden tijdens de informatieavond een gele kaart uit aan Rijnland. Men is bezorgd over de voortgang in het watergebiedsplan en ontevreden over de inzet van de mobiele pomp(en) na de hevige regenval In de nacht van 22 op 23 juni. Dit leidde tot wateroverlast op meerdere plekken in de Gouwepolder. In reactie op de gele kaart gaf Hoogheemraad Sjaak Langeslag aan de bezorgdheid en emoties van de kwekers en bewoners te begrijpen en hij lichtte toe wat Rijnland voorafgaand aan de regenval, en in de periode daarna aan acties heeft ondernomen.

Anticiperen op neerslag

Medewerkers van Rijnland waren voor de regenval al bezig met bufferruimte in de boezem en polders te creëren door voor te malen. Vervolgens was men dag en nacht in touw om de enorme hoeveelheid neerslag zo snel mogelijk af te voeren. Ook is dijkgraaf Gerard Doornbos die dag in Boskoop geweest om de situatie te bekijken.

Tijdens de avond heeft Rijnland van bewoners en kwekers reacties gekregen over wat er goed ging en wat beter kan. Hoogheemraad Sjaak Langeslag: ‘Ik kijk terug op een positieve avond. Vanuit Rijnland zijn we blij met alle input en waarderen we de grote betrokkenheid die spreekt uit de gele kaart vanuit de omgeving. Dit soort situaties levert punten op waar we van kunnen leren en de ervaringen van bedrijven en burgers nemen we daarin graag mee.’